Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rausvės horizontas

Žemės gelmių sluoksniai, paplitę Rytų Pabaltijyje.

Raũsvės horizòntas, Žemės gelmių sluoksniai, paplitę Rytų Pabaltijyje. 1971 išskyrė T. Jankauskas. Pavadinta Rausvės upės vardu. Stratotipas – Kybartų 22 gręžinyje 1307–52 m gylyje. Jungia Vakarų Lietuvos ir Karaliaučiaus krašto Virbalio svitą bei kita. Amžius – Protolenus zona.

Lidija Paškevičienė