Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Raudonoji pagelba“, 2

Lietuvos raudonosios pagalbos Centro komiteto nelegalus laikraštis.

„Raudonóji pagélba“, 2. Lietuvos raudonosios pagalbos CK nelegalus laikraštis. Leistas 1927 (nr. 1 spausdintas Karaliaučiuje) ir 1932–1936 Kaune (daugintas rotatoriumi). Redagavo B. Gensas, B. Fridmanas, B. Fogelevičius, J. Komodaitė, Z. Šapira, I. Trečiokaitė, F. Zaraitė. Išėjo 18 numerių.

Vytautas Gocentas