Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Raudonoji pagelba“, 1

Lietuvos raudonosios pagalbos Klaipėdos krašto organizacijos laikraštis.

„Raudónoji pagélba“, 1, Lietuvos raudonosios pagalbos Klaipėdos krašto organizacijos laikraštis. Išleistas vienas numeris (1925 XII), tiražas apie 2000 egzempliorių.