Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Raudonas švyturys“

„Der rote Leuchtturm“, Lietuvos komunistų partijos Klaipėdos krašto komiteto nelegalus laikraštis.

„Raudónas švyturỹs“, „Der rote Leuchtturm“, Lietuvos komunistų partijos Klaipėdos krašto komiteto nelegalus laikraštis, leistas 1931–1932 Klaipėdoje lietuvių ir vokiečių kalbomis. Raudoną švyturį pradėjo leisti Vokietijos komunistų partijos nariai, Karaliaučiaus universiteto studentai. Į lietuvių kalbą vertė A. Didžiulytė-Kazanavičienė, A. Kazanavičius. Redaktoriai H. Taleikis, S. Goldbergas, G. Kabas, E. Joneikis. Daugintas hektografu. Tiražas apie 100 egzempliorių. Išėjo 8 numeriai.

Tamošiūnas J. Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija 1832–1982. K., 1991.