Mažosios Lietuvos
enciklopedija

rašyba

lietuviškų vardų ir pavardžių rašyba.

rašýba. Lietuviškų vardų ir pavardžių rašyba vokiečių raštinės darbuotojams sudarydavo nemaža keblumų. Tas pats asmuo būdavo skirtingai įvardijamas (pvz., Ancas Besmėnas – Johanas Besmėnas arba Jurras Gaigalas – Jurgis Gaigals – Georgas Gaigallas). Vokiečiams buvo neįprastas moters padėties apibūdinimas, pridedant prie pavardžių atitinkamas priesagas. Pvz., Urtė Gaigalikė buvo netekėjusi Gaigalo duktė. Ši pavardės forma rodė vadinamąją motinos (mergautinę) pavardę. Urtė Gaigalienė buvo moteris, ištekėjusi už Gaigalo.

Von tohus, Heimatbrief des Kreises Labiau. 2005, nr. 76.