Mažosios Lietuvos
enciklopedija

raštijos darbuotojai

raštijos veikėjai, žmonės, prisidėję prie lietuvių raštijos plėtotės.

raštjos darbúotojai, raštjos veikjai, žmonės, prisidėję prie lietuvių raštijos (rašytinio palikimo, nepriskiriamo grožinei literatūrai) plėtotės. Mažojoje Lietuvoje pradėjo reikštis XVI a., kai kunigaikštis Albrechtas paskatino religinių knygų leidybą lietuvių kalba. Raštijos darbuotojais vadintini lietuviškai mokantys kunigai, vertę giesmes, katekizmus, Bibliją, t. p. rankraščių tikrintojai, katekizmų, giesmių kūrėjai ir kitų raštų rengėjai. XIX a. germanizacija Rytprūsiuose paskatino kultūrininkus rinkti tautosaką, etnografinius ir kalbinius duomenis, vietovardžius, juos publikuoti. Raštijos darbuotojai reiškėsi ir periodinės spaudos leidyboje.

Iliustracija: Mažosios Lietuvos rašto darbuotojai: Martynas Mažvydas, Abraomas Kulvietis ir Stanislovas Rapolionis kompozicijoje „Vilniaus aukštesniajai mokyklai – 450 metų“, 1990