Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Rambynas“

periodinis leidinys, leidžiamas nuo 2007.

„Rambýnas“, periodinis leidinys, leidžiamas nuo 2007. Eina 2 kartus per metus. Leidžia Rambyno regioninio parko direkcija. Rašo apie parko gamtinio, kultūrinio paveldo išsaugojimą, pažinimą, panaudojimą Mažosios Lietuvos istoriją. Vyriausioji redaktorė Diana Milašauskienė. Tiražas 1000 egzempliorių (2009).

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Laikraščio „Rambynas“ Nr. 1 antraštė