Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Raitkaimis

kaimas 9 km į vakarus nuo Girdavos, 3 km į pietryčius nuo Friedenbergo.

Raitkaimis (vok. Rädtkaim), kaimas 9 km į vakarus nuo Girdavos, 3 km į pietryčius nuo Friedenbergo. Raydekaym žemės užrašymo dokumentuose minimas nuo 1376. 1437 vietovėje Reistekaym minimi laisvieji ir priklausomi prūsų valstiečiai. 1785 buvo Rastenburgo apskrities Bartų valsčiaus kulmiškasis kaimas su 13 ugniakurų. 1905 turėjo Girdavos apskrities Schakenhofo valsčiaus kaimo bendruomenės statusą, 17 gyvenamųjų namų, 216 gyventojų (3 katalikai, 5 lenkai), 1910 – 266 gyventojus. Bendruomenei priklausė ir gyvenvietė Klein Rädtkeim su 47 gyventojais (1905). 1928 prie bendruomenės teritorijos prijungta Meleidžių dvaro apygarda ir dalis Schakenhofo dvaro apygardos; 1933 buvo 440, 1939 – 379 gyventojai. Priklausė Friedenbergo parapijai. Po 1945 pateko į Lenkijos–SSRS pasienio zoną ir sunyko.

Vasilijus Safronovas