Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ragainės–Sudargo giria

miškų plotai Tilžės–Ragainės ir Pilkalnio apskrityje.

Raganės–Sudárgo girià, miškų plotai Tilžės–Ragainės ir Pilkalnio apskrityje. Šiaurėje driekiasi iki Nemuno, pietuose iki Šorelių ir Šilėnų, rytuose – iki Lenkininkų. Bendras plotas 30 400 ha. Ragainės–Sudargo girioje išskiriami atskiri miškai: Trapėnų, Lubėnų, Vieškalnių, Užbalių su Kakšių bala, Šorelių. Vyrauja pušynai, gausu eglynų. Yra ąžuolų, skroblų, uosių, šlapiose augimvietėse juodalksnių medynų. Per Ragainės–Sudargo girią teka Šešupė ir Įsra. Administravo 5 miškų urėdijos, priklausiusios Gumbinės miškų valdybai, Įsruties miškų inspekcijai.

LE