Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ragainės Naujadvaris, 1

Naujdvaris, dvaras Ragainės apskrityje ir parapijoje.

Raganės Naujãdvaris, 1, Naujdvaris (vok. Neuhof-Ragnit, Groß Neuhof, rus. Kotelnikovo), dvaras Ragainės apskrityje ir parapijoje, 3 km į šiaurės vakarus nuo Ragainės miesto, 0,5 km į šiaurę nuo plento Ragainė–Tilžė, prie Paskalvių piliakalnio ir Nemuno slėnio šlaitų. Dvaras su savo gausiais padaliniais įkurtas plečiant žirgininkystę Nemuno slėnio užliejamose pievose. 1815 karališkajame palivarke gyveno 142 žmonės, buvo 8 ugniakurai. Naujadvario kitoje sodyboje ant kalvos stovėjo 3 vėjo malūnai, gyveno 9 žmonės, buvo ugniakuras. 1905 dvaras su savo padaliniais valdė 786 ha žemės, iš viso gyveno 385 žmonės, buvo 15 sodybų (šioje gyvenvietėje – 268 žmonės ir 12 sodybų). 1912 žirgynas (auginęs 862 žirgus) su savo palivarkais (Didžiuoju ir Mažuoju Naujadvariais, Paskalviais, Krakoniškiais, Gudgalviais, Bambe ir Nemunija) valdė 1847 ha žemės. Buvo nemaža dvaro sodyba su didelėmis arklidėmis, kitais ūkiniais pastatais. Paplentėje tebestovėjo 3 malūnų (vok. Dreimühlen) sodyba. SSRS valdymo metais dvaro sodyboje įsikūręs sovietinės kariuomenės dalinys užtvėrė jos lankymą.

Martynas Purvinas