Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ragainės ir Tilžės apskričių gyvenvietės

gyvenviečių sąrašas su vietovardžių kilmės nuorodomis, gyventojų skaičiai 1938.

Raganės ir Tlžės apskriči gyvénvietės. Jų sąraše pažymėta: *asmenvardinė (pavardinė), **vandenvardinė (upėvardinė); ***vietovardinė vardo kilmė; parapijos pavadinimas; (vok.) – vietovardžiai 1938 (ir anksčiau) nacių pakeisti vokiškesniais vardais. Skaitmenys rodo seniūnijų gyventojų skaičių 1938. *Akmeniškiai, Būdviečių parapija (vok.); *Alonininkai, Jurgaičių parapija (vok.); *Anstipai, Jurgaičių parapija (vok.); **Antakmenėliai arba Tričkiemis, Kalvelių parapija (vok.); **Antakminai arba Leskaminis, Būdviečių parapija (vok.); Antnaujininkai arba Brandviečiai, Būdviečių parapija (vok.); ***Antskrebiai, Būdviečių parapija (vok.) 276, Ašnugariai, Skaisgirių parapija (vok.) 358; *Ašpalčiai, Lap. 82; *Augustlaukiai, Gastų parapija (vok.); Apšriūtai arba Jakai, Būdviečių parapija, Krau. (vok.); Apvirbai arba Vingerupiai, Žilių parapija (vok.); **Argininkai, bažnytkaimis (vok.) 576; *Audėjaičiai, Būdviečių parapija (vok.); Aukštgiriai arba Mečiuliai, Kraupiško parapija (vok.); Ąžuolynai, Ragainės parapija (vok.); *Balandžiai, Lenkviečių parapija (vok.); *Baltrušaičiai, Kalvelių parapija (vok.); **Balupėnai, Kraupiško parapija (vok.); *Bambinai, Bambė. (vok.); *Barakėliai, Būdviečių parapija (vok.); *Bartkiai, Argininkų parapija; *Barzai, Kraupiško parapija (vok.); *Bėginiai, Būdviečių parapija (vok.); *Beinikiemis, Lenkviečių parapija (vok.); *Bendiklaukiai, Tilžės parapija (vok.) 440; *Bernaičiai, Tilžės parapija (vok.) 301; *Berštininkai, Žilių parapija (vok.); Beržynai, Kraupiško parapija; *Bezai arba Balupėnai, Kraupiško parapija (vok.); *Birjolai, Tilžės parapija (vok.); *Birkalnis, Ragainės parapija (vok.); *Blauzdai, Žilių parapija (vok.); Blendynai, Lenkviečių parapija; **Blindupėnai arba Plumpai, Žilių parapija (vok.); *Blusiniai arba Kakšiai, Būdviečių parapija; *Brandviečiai arba Antnaujininkai, arba Deksnis, Būdviečių parapija; *Bludiškiai, Lenkviečių parapija (vok.); *Brėkštynai, Kraupiško parapija (vok.); *Bruišiai, Žilių parapija (vok.); *Bublaukiai arba Skaudulėliai, Argininkų parapija (vok.); *Būdininkai, Argininkų parapija, Kraupiško parapija (vok.); **Būdupėnai arba Utėliai, Trapėnų parapija (vok.); *Būdviečiai bažnytkaimis (vok.) 781; *Burkantai, Lenkviečių parapija (vok.); Busai, Jurgaičių parapija; *Butkūnai arba Butkiškiai, Kraupiško parapija (vok.); *Ceidiškiai, Ragainės parapija (vok.); *Čiokai, Būdviečių parapija (vok.); *Čiupai, Būdviečių parapija (vok.); *Daigėnai, Žilių parapija; *Degėnai, Žilių parapija (vok.); *Deksnis arba Brandviečiai, Būdviečių parapija (vok.); *Dykiniai arba Skebudikiai, Žilių parapija (vok.); *Dilbai, Būdviečių parapija (vok.); *Dirveliai, Ragainės parapija (vok.); **Dirvonupiai arba Šūdikiai, Būdviečių parapija; *Dorlaukiai, Ragainės parapija (vok.); Dunduliai, Būdviečių parapija (vok.); *Eglininkai, Būdviečių parapija (vok.); *Eigarai, Būdviečių parapija (vok.); Eisuliai, Ragainės parapija (vok.) 403; *Endrūnai, Ragainės parapija (vok.); *Eromaičiai, Tilžės parapija (vok.); *Ežerninkai, Būdviečių parapija, Ragainės parapija (vok.); *Gaidviečiai, Jurgaičių parapija (vok.); *Gaidžiai, Žilių parapija (vok.); *Gaištautai, Būdviečių parapija; *Galbrasčiai arba Vaičiuliai, arba Krageliškiai, Ragainės parapija (vok.) 541; *Gečiai, Kraupiško parapija (vok.); *Gedkantai, Kraupiško parapija (vok.); *Gėgeriškiai, Tilžės parapija (vok.); Gerlaukiai arba Gryblaukiai, Žilių parapija (vok.); Gerskuliai, Lenkviečių parapija (vok.); *Gestviečiai, Lenkviečių parapija (vok.); *Gygarai, Jurgaičių parapija (vok.); *Gindvilai, Būdviečių parapija (vok.); *Girėnai, Kraupiško parapija (vok.); *Giršūnai, Ragainės parapija; *Gyverlaukiai, Ragainės (vok.); Gluosnynėliai, Ragainės parapija (vok.); *Graudai, Lenkviečių parapija; *Graudžiai, Kraupiško parapija (vok.); *Gryblaukiai arba Gerlaukiai, Žilių parapija (vok.); Gryneitė arba Šunvilai, Žilių parapija; *Grubliai, lenk.; *Gudgaliai, Žilių parapija (vok.); *Gudžiai, Būdviečių parapija (vok.); *Gurbiškiai, Žilių parapija (vok.); *Guteišiai, Kraupiško parapija; Ikšai, Ragainės parapija (vok.); Ylaužiai, Žilių parapija (vok.); Išdagiai, Ragainės parapija (vok.); *Jakai, Kraupiško parapija; *Jauteliškiai, Ragainės parapija (vok.); *Ječiai, Kraupiško parapija (vok.); *Jonynai, Ragainės parapija (vok.); *Juknaičiai, Ragainės parapija (vok.); *Judkojai arba Krauleidžiai, arba Narkėnai, Būdviečių parapija (vok.); Juodplaukiai, Kraupiško parapija (vok.); Juodžemiai, Žilių parapija (vok.); *Jurgaičiai, bažnytkaimis (vok.) 508; *Jurkai, Žilių parapija; *Kačdūdai, Žilių parapija (vok.); *Kakšaičiai, Argininkų (vok.); *Kakšiai arba Blusiniai, Būdviečių parapija (vok.) 452; ***Kakšių bala, Būdviečių (vok.); *Kalaminai, Žilių parapija (vok.); *Kalėnai, Lenkviečių parapija; Kalkapiai, Tilžės parapija (vok.); *Kalveliai, bažnytkaimis (vok.) 643; *Kalviškiai, Būd (vok.); *Kamantai, Kalviškių parapija; Kampiniškiai, (vok.); *Kamščiai, Būdviečių parapija (vok.); *Karalkiemis, Kalviškių parapija (vok.); Karčininkai, Žilių parapija (vok.); *Kartininkai, Tilžės parapija (vok.); *Karūnai, Kalviškių parapija (vok.); *Karveliai, Būdviečių parapija (vok.); *Kašėliai, Kraupiško parapija (vok.); *Katinupiai, Jurgaičių parapija (vok.); Katmilžiai, Būdviečių parapija (vok.); Kaukarvietė, (vok.); *Kaukviečiai, Jurgaičių parapija (vok.); *Kaušiai, Kraupiško parapija (vok.); Kelmynai, Jurgaičių parapija (vok.); *Kermušaičiai, Jurgaičių parapija (vok.); *Keršiai, Jurgaičių parapija (vok.); *Keturakiai, Lenkviečių parapija (vok.); *Kiaušeliai, Ragainės parapija (vok.); *Kieliai, Ragainės parapija (vok.); *Kimšai, Būdviečių parapija (vok.); *Kinčiai, Ragainės parapija (vok.); **Kirsnupėnai, Kraupiško parapija (vok.); *Kišai, Žilių parapija; Kiškeliai arba Trakininkai, Tilžės parapija (vok.); *Kiškiai arba Vingerupiai, Kalviškių parapija (vok.); *Klapatai, Ragainės parapija (vok.); Klegynai, Lenkviečių parapija (vok.); *Klipšai arba Rėdžiai, Jurgaičių parapija (vok.); *Klišviečiai, Jurgaičių parapija (vok.); *Kludžiai, Jurgaičių parapija (vok.); *Kluišviečiai, Jurgaičių parapija (vok.); *Krageliškiai, Ragainės parapija (vok.); *Krakiniškiai, Ragainės parapija (vok.); ***Kraujleidėliai, Lenkviečių parapija (vok.); ***Kraujleidėliai, Kraupiško parapija (vok.); *Kraupiškas, bažnytkaimis Kraupiško parapija (vok.); *Kraupiškėnai, Kraupiško parapija (vok.); *Krepšai arba Užežeriai, Žilių ir Būdviečių parapija (Pietkalniai) (vok.); *Kruopiai, Žilių parapija (vok.); *Kubilėnai, Būdviečių parapija (vok.); *Kudašiai, Kraupiško parapija (vok.); *Kudlaukiai arba Užalksniai, Žilių parapija (vok.); **Kulmenai, Lenkviečių parapija (vok.); *Kulmeliai, Kraupiško parapija (vok.); Kumelėliai, Kraupiško parapija (vok.); *Kumučiai, Būdviečių parapija (vok.); *Kuršiai arba Pabudupiai, Ragainės parapija (vok.); *Kuršviečiai, Lenkviečių parapija (vok.); *Kutkūnai, Kraupiško parapija (vok.); *Lankis, Ragainės parapija; *Laugaliai, Jurgaičių parapija (vok.); *Laugaliai, Kraupiško parapija (vok.); *Laugaliai, Kalvelių parapija (vok.); *Laukantai, Tilžės parapija (vok.); *Lauksargiai arba Liepalotai, Būdviečių parapija (vok.); *Laužai arba Papušynai, Žilių parapija (vok.); *Lenkai, Ragainės parapija (vok.); Lenkininkai, Ragainės parapija (vok.) 657; ***Lenkininkėliai, Ragainės parapija (vok.); Lenkoniškiai, Tilžės parapija (vok.); Lenkviečiai, bažnytkaimis (vok.) 364; *Leskammis arba Antakminai, Būdviečių parapija (vok.) 418; Liepalotai arba Lauksargiai, Žilių parapija; Liepalotai, Būdviečių parapija; ***Lindikai, Būdviečių parapija (vok.); *Lypartai, Jurgaičių parapija (vok.); *Lizai arba Kutkūnai, Kraupiško parapija (vok.); *Lockavai, Lenkviečių parapija (vok.); *Lubėnai, Trapėnų parapija (vok.); *Luobeliai, Lenkviečių parapija (vok.); *Marūnai arba Pladai, Kraupiško parapija (vok.); *Masvilai, Žilių parapija; *Matarninkai, Kraupiško parapija (vok.); *Matiškiai, Ragainės parapija (vok.); Mažieji Puskepaliai arba Užupenėliai, Būdviečių parapija (vok.); *Mečiuliai arba Aukštgiriai, Kraupiško parapija (vok.); Meldynai, Kraupiško parapija; *Mėsiai arba Pakrepšiai, Ragainės parapija (vok.); *Meškiai, Kraupiško parapija (vok.); *Miciai, Kraupiško parapija (vok.); *Mikėnai, Būdviečių parapija (vok.); *Mikslaukiai, Lenkviečių parapija (vok.); *Milmakščiai, Kalvelių parapija (vok.); Molynė, Kraupiško parapija (vok.); *Moriclaukiai arba Naujininkai, Būdviečių parapija (vok.); *Narkėnai arba Juodkojai ir Naujieji Krauleidžiai, Būdviečių parapija (vok.); *Naudvariškiai, Tilžės parapija (vok.); *Naujieji Stonupėnai arba Sruogiai, Kalvelių parapija (vok.); *Nečiūnai, Ragainės parapija (vok.); **Nemunija, Ragainės parapija; *Nestonviečiai, Būdviečių parapija (vok.); *Norvilkiškiai arba Vilkiškiai, Žilių parapija (vok.); *Nuogiai, Žilių parapija (vok.); *Nurniškiai, Žilių parapija (vok.); ***Opeliškiai, Kraupiško parapija (vok.); *Ožiai, Būdviečių parapija; *Ožkiai arba Ožkiniai, Jurgaičių parapija (vok.); Ožnugariai, Žilių parapija (vok.); *Pabaliai arba Nuogiai, Žilių parapija (vok.); ***Pabūdupiai arba Kuršiai, Būdviečių parapija (vok.); *Padagiai, Žilių parapija (vok.); Padegpyziai, Žilių parapija (vok.); ***Pakrepšiai arba Mėsiai, Ragainės parapija (vok.); ***Pakriokiai, Tilžės parapija (vok.); *Pakuliai, Žilių parapija (vok.); *Palapiai, Lenkviečių parapija (vok.); **Palmuoniai, Lenkviečių parapija (< Paalmuon) (vok.); **Pamelečiai, Tilžės parapija (vok.); *Papelkiai arba Snargliai, Žilių parapija (vok.); *Papušynai arba Laužai, Žilių parapija (vok.); Papušynai, Jur. (vok.); **Puskalviai, Ragainės parapija (vok.) 464; Pašlaičiai arba Pašliaužiai, Kraupiško parapija (vok.); *Pašliužiai arba Pašlaičiai, Kraupiško parapija; **Patilžiai arba Skusčiai, Kraupiško parapija (vok.); Pautkandžiai, Kraupiško parapija (vok.); **Paželkščiai, Tilžės parapija (vok.); **Pažuižiai, Ragainės parapija (vok.); *Pelėnai, Lenkviečių parapija (vok.); Perbangiai, Kraupiško parapija (vok.); ***Perbangėliai, Kraupiško parapija (vok.); *Petraičiai, Ragainės parapija (vok.); *Petraičiai, Žilių parapija (vok.); *Petruškai, Ragainės parapija (vok.); Pietkalniai arba Krepšiai, Būdviečių parapija (vok.); *Pilkalnis arba Skumburiai, Žilių parapija (vok.); *Pypalė arba Raudonaičiai, Kraupiško parapija (vok.); *Pyragiai, Lenkviečių parapija (vok.); *Pladai arba Macūnai, Kraupiško parapija (vok.); *Plaušiniai, Kraupiško parapija (vok.); *Pleinlaukis, Kraupiško parapija (vok.); Plimbaliai, Kraupiško parapija (vok.); Plumpai arba Blindupėnai, Žilių parapija (vok.); *Prievaišiai, Ragainės parapija (vok.); *Prūsgiriai, Būdviečių parapija (vok.); *Puikiai, Žilių parapija (vok.); *Pukniai, Ragainės parapija (vok.); *Puodžiūnai, Žilių parapija (vok.); *Pupiai, Žilių parapija (vok.); *Puskepalai, Būdviečių parapija (vok.) 338; Puskepalai, Tilžės parapija (vok.); *Radišiai, Kraupiško parapija (vok.); *Ragainė, apskrities miestas, (vok.) 10 094; *Raudonaičiai arba Pupalė, Kraupiško parapija (vok.); *Raudžiai, Ragainės parapija (vok.) 521; *Raukutynai, Tilžės parapija (vok.); *Rautenberkis, bažnytkaimis 643; *Rėdžiai arba Klipšai, Jurgaičių parapija (vok.); Retėnai arba Skrebudikiai, arba Dykiniai, Žilių parapija (vok.); *Rudakiai, Žilių parapija 367; *Rukai, Kraupiško parapija; *Sakalai, Žilių parapija; ***Sakalėliai, Kraupiško parapija (vok.); *Salininkai arba Selseninkai, Lenkviečių parapija (vok.); *Sausmartyniai, Lenkviečių parapija (vok.); *Skaisgiriai, Būdviečių parapija; *Skambrakai, Jurgaičių parapija (vok.); **Skardupėnai arba Šaukščiai, Jurgaičių parapija (vok.); *Skategiriai, Jurgaičių parapija (vok.); *Skatikai, Būdviečių parapija (vok.); *Skaudulėliai arba Bublaukiai, Argininkų parapija (vok.); *Skepečiai, Jurgaičių parapija (vok.); **Skrebai, Būdviečių parapija (vok.); *Skrebudikiai arba Dykiniai, arba Retėnai, Žilių parapija (vok.); *Skumburiai arba Pilkalnis, Kraupiško parapija (vok.); *Skusčiai arba Patilžiai, Kraupiško parapija (vok.); Smagučiai arba Verksnupėnai, Kraupiško parapija (vok.); Smiltlaukiai, Jurgaičių parapija (vok.); *Snargliai arba Papelkiai, Žilių parapija (vok.); *Spirginiai, Kraupiško parapija (vok.); Sprukiniai, Jurgaičių parapija (vok.); *Spudai, Tilžės parapija (vok.); *Sruogiai arba Naujieji Stonupėnai, Kalvelių parapija (vok.); *Stagai, Kraupiško parapija (vok.); *Staniai arba Vidgiriai, Žilių parapija (vok.); *Steponaičiai, Ragainės parapija (vok.); *Styrininkai arba Upėliškiai, Kraupiško parapija (vok.); **Stonupiai, Kraupiško parapija (vok.); *Stumbriai, Kraupiško parapija (vok.); *Sūtkiemis, Kraupiško parapija (vok.); *Svirpliai, Kraupiško parapija (vok.); *Šakiai, Žilių parapija (vok.); *Šakavietė, Kraupiško parapija (vok.); Šancinė, Tilžės parapija; *Šarkai, Lenkviečių parapija (vok.); *Šatlaukiai, Žilių parapija (vok.); *Šaukščiai arba Skardupėnai, Jurgaičių parapija (vok.); *Šauliai, Jurgaičių parapija (vok.); *Šeivinė, Kraupiško parapija (vok.); *Šerniai, Lenkviečių parapija (vok.); *Šileliai arba Varludžiai, Būdviečių parapija (vok.); *Šilėnai, Ragainės parapija (vok.) 428; *Šilgaliai, Žilių parapija (vok.); Šilininkai, Tilžės parapija (vok.); *Šilkojai, Jurgaičių parapija (vok.); **Šilupiškiai, Jurgaičių parapija (vok.); *Širvai, Būdviečių parapija (vok.); *Šlekaičiai arba Šlėkiai, Žilių parapija (vok.); *Šūdikai arba Dirvonupiai, Būdviečių parapija (vok.); *Šunviliai arba Gryneitė, Žilių parapija; Šupiniai, Ragainės parapija (vok.); Šupiniai, Kraupiško parapija (vok.); *Švepliai, Kalvelių parapija; Taurūnai, Žilių parapija; **Taurutėnai, Jurgaičių parapija (vok.); *Tičkai, Ragainės parapija (vok.); **Tilviškiai, Kraupiško parapija (vok.); **Tilžė, apskrities miestas (vok.) 59 160; Tilženėliai, Lenkviečių parapija (vok.); *Tolžemčiai, Jurgaičių parapija (vok.); Trakas, Ragainės parapija (vok.) 876; Trapėnai arba Žemgaliai, bažnytkaimis (vok.) 1095; *Tričkiemis arba Antakmenėliai, Kalvelių parapija (vok.); *Trumpaičiai, Lenkviečių parapija (vok.); *Turkiai, Jurgaičių parapija (vok.); Tusainiai, Ragainės parapija; *Uosviečiai, Žilių parapija (vok.); **Upėliškiai arba Styrininkai, Kraupiško parapija (vok.); *Urbantaičiai, Tilžės parapija (vok.); *Ūsainiai, Žilių parapija; *Utėliai arba Būdupėnai, Ragainės parapija (vok.); Užberžiai, Žilių parapija (vok.); **Uželksniai arba Kudlaukiai, Žilių parapija (vok.); **Užežeriai arba Krapšiai, Žilių parapija (vok.); ***Užlaužiai, Žilių parapija (vok.); ***Užupėnėliai arba Mažieji Puskepaliai, Būdviečių parapija (vok.); *Vabalai, Kraupiško parapija (vok.); *Vaičiuliai arba Krageliškiai, arba Galbrasčiai, Ragainės parapija (vok.); Vaidenai, Ragainės parapija (vok.); Vaidiniai, Kalvelių parapija (vok.); *Vainotai, Tilžės parapija (vok.); Valdava, Tilžės, Ragainės parapija (prūs. Vald-) (vok.); *Valiuliai, Ragainės parapija (vok.); *Varliai, Būdviečių parapija; *Varludžiai arba Šileliai, Būdviečių parapija (vok.); *Varnai, Kraupiško parapija; *Važininkai, Būdviečių parapija (vok.); *Vėderaitiškiai arba Katmilžiai, Būdviečių parapija (vok.) 336; Velnabalis, Kalvelių parapija (vok.); **Verksnupėnai arba Smagučiai, Kraupiško parapija (vok.); **Versmininkai, Jurgaičių parapija (vok.); *Vičiūnai, Kraupiško parapija (vok.); Vidgiriai, Jurgaičių parapija (vok.); Vidgiriai arba Staniai, Žilių parapija (vok.); Vilkaviškiai, Žilių parapija (vok.); Vilkeriškiai arba Vilpišiai, Žilių parapija (vok.); *Vilkiškiai arba Norviliškiai, Argininkų parapija (vok.); *Vilmantynai, Tilžės parapija; Vilpišiai arba Vilkeriškiai, Žilių parapija (vok.); **Vingerupiai arba Apvirbai, Būdviečių parapija (vok.); **Vingerupiai arba Kiškiai, Žilių parapija (vok.); Vinkšnynai, Būdviečių parapija (vok.); *Visvainiai, Kraupiško parapija (vok.); *Vištakiai, Kraupiško parapija (vok.); *Vorininkai, Kraupiško parapija (vok.); Zaumariai, Žilių parapija; *Zybartai, Kraupiško parapija; **Žąsupėnai arba Miciai, Kraupiško parapija (vok.); *Žemaitkiemiai, Tilžės parapija (vok.); *Žemgaliai arba Trapėnai, Ragainės parapija Trapėnų parapija (vok.); *Žiliai, Žilių parapija (vok.) 1942; *Žureliai, Būdviečių parapija (vok.); *Žvirblynai, Žilių parapija (vok.). Iš viso apskrityje buvo 364 gyvenvietės lietuviškais pavadinimais: iš jų asmenvardinės (pavardinės) kilmės 257 (70,6%), vandenvardinės kilmės 34 (8,8%) ir vietovardinės kilmės 8 (2,2 %), iš bendrinių žodžių sudarytų 62 (18,4%).

A) asmenvardinės (pavardinės) kilmės gyvenviečių pavadinimai. Alonininkai < Olininkai < Uolininkai (: pavardė Uolys + ininkai); Anstipai (Anstipas, Tilžė, plg. dar Anstipaitis); Audėjaičiai (: pavardė Audėjaitis: Audėjas); Balandžiai (: pavardė Balandis iš Užpirdžių); Baltrušaičiai (: pavardė Baltrušaitis); Barakėliai (: pavardė Barakas, plg. lenkų Barak); Bartkiai (: pavardė Bartkus, plg. Hans Bartkus iš Tilžės); Barzdai (: pavardė Barza, Barzda), Bėginiai (: pavardė Bėginia: Bėgas); Beinikiemis (: pavardė Beinikis, prūs. Beynike, minėta 1540); Bendiklaukiai (: pavardė Bendikis, -as); Bernaičiai (: pavardė Bernaitis); Berštininkai (: asmenvardis Beršta, latvių Berstis); Birjolai (: pavardė Birjolas, Birgiolas); Birkalnis (: pavardė Biras + kalnas); Blauzdai (: pavardė Blauzda, -ys, plg. dar Blausdus iš Pamelaičių, Tilžės parapija); Blusiniai (: pavardė Blusis, -ius, plg. prūsų Blus-kaim); Brandviečiai (: pavardė Branda, -ys); Bludiškiai (: pavardė Bludys, prūs. Blude); Bruišiai (: pavardė Bruišys, ); Bublaukiai (: pavardė Bubas arba Bubys + laukas); Būdininkai (: pavardė Būdininkas arba Būdas + ininkas); Būdviečiai (: pavardė Būdvieis); Burkantai (: pavardė Burkantas); Busai (: pavardė Busas, prūsų, latvių Buse); Butkūnai (: pavardė Butkūnas); Ceidiškiai (: kuršių pavardė Ceid-); Čiokai (: pavardė Čiokas, -ys); Čiupai (: pavardė Čiupas); Daigėnai (: prūsų, lietuvių, latvių Daig- : liet. Daiginas, latvių Daiga, prūsų Deiga); Degėnai (: pavardė ?); Deksnis (: pavardė Deksnys); Dykiniai (: pavardė Dykinis); Dilbai (: pavardė Dilba); Dirveliai (: pavardė Dirvelis); Dorlaukiai (: pavardė Dora, -is, vok. Dorus, -ius); Dunduliai (: pavardė Dundulis); Eglininkai (: pavardė Eglininkas); Eigarai (: įmanoma pavardė Eigaras); Endrūnai (: pavardė Endrūnas); Eromaičiai (: pavardė Eromaitis); Ežerninkai (: pavardė Ežerininkas arba iš bendrinio žodžio ežerininkas); Gaidviečiai (: pavardė Gaidys); Gaidžiai (: pavardė Gaidys); Gaištautai (< Gaistautai < Geistautai: asmenvardis Geistautas, plg. Geis-taras); Galbrasčiai (: pavardė Galbrastis < Galibrastis); Gečiai (: pavardė Gečys, -as); Gedkantai (: pavardė Gedkantas, prūsų Gedekant); Gėgeriškiai (< Gegeliškiai : pavardė Gegelis); Gerskuliai (< Girskuliai : pavardė Girsk-is); Gestviečiai (: pavardė Gestas, plg. prūsų Gesteke); Gygarai (: pavardė Gygaras, plg. skandinavų gyggr „milžinas“); Gindvilai (: pavardė Gingvilas, prūsų Ginde-wil); Girėnai (: pavardė Girėnas); Giršūnai (: pavardė Girš-ūnas: Girša, -as); Gyverlaukiai (< Gyvel-laukiai : pavardė Gyvelis); Graudai (: pavardė Graudys, prūsų Graude); Graudžiai (: pavardė Graudžius, plg. prūsų Graudio, -ė); Gryblaukiai (: pavardė Grybas); Grubliai (: pavardė Grublys); Gudgaliai (: pavardė Gudgalis); Gudžiai (: pavardė Gudžius); Guteišiai (: pavardė Guteišis); Jakai (: pavardė Jakas); Jauteliškiai (: pavardė Jautelis); Ječiai (: pavardė Ječys); Jonynai (: pavardė Jonynas); Juknaičiai (: pavardė Juknaitis); Judkojai (: pavardė Juodkojis); Jurgaičiai (: pavardė Jurgaitis); Jurkai (: pavardė Jurkas, -us); Kačdūdai (: pavardė Kačas + pavardė Dūda); Kakšaičiai (: pavardė Kakšaitis); Kakšiai (: pavardė Kakšys); Kalaminai (: pavardė Kalminas, plg. latvių Kalminš); Kalėnai (: pavardė Kal-, liet. Kal-aitis, -ainis, prūsų Cale); Kalveliai (: pavardė Kalvelis); Kalviškiai (: pavardė Kelviškis, -ys); Kamantai (: pavardė Kamantas); Kamščiai (: pavardė Kamštis); Karalkiemis (: pavardė Karalis, -ius); Kartininkai (: pavardė Kartys); Karūnai (: pavardė Karūnas); Karveliai (: pavardė Karvelis); Kašėliai (: pavardė Kašelis); Kaukviečiai (: pavardė Kaukas); Kaušiai (: pavardė Kaušas, -ius); Kermušaičiai (: pavardė Kermušis); Keturakiai (: pavardė Keturakis); Kiaušeliai (: pavardė Kiaušelis); Kieliai (: pavardė Kielius); Kimšai (: pavardė Kimša); Kinčiai (: pavardė Kinčius); Kišai (: pavardė Kišas, -ys); Kiškiai (: pavardė Kiškis, -ys); Klapatai (: pavardė Klapatas); Klipšai (: pavardė Klipšas); Klišviečiai (: pavardė Klišis, -ys); Kludžiai (: pavardė Kliudžius); Kluišviečiai (: pavardė Kluša < Klukša); Krageliškiai (: pavardė Kragelis); Krakiniškiai (: pavardė Krakinis, Krakys); Krauleidžiai (: pavardė Krauleidys); Kraupiškas (: pavardė Kraupas, -is, prūsų Kraupe); Kraupiškėnai (: pavardė Kraupis, -as, prūsų Kraupe); Kreipšai (: pavardė Krepšys); Kruopiai (: pavardė Kruopis, -ys); Kubilėnai (: pavardė Kubilas); Kudašiai (gal iš Gudašiai : pavardė Gudašius?); Kudlaukiai (: pavardė Kudas, -is, -ys; plg. prūsų Kude, latvių kuršių Kude); Kulmeliai (: pavardė Kiaušelis); Kumelėliai (: pavardė Kumelys); Kumučiai (: pavardė Kūmutis); Kuršiai (: pavardė Kuršis, -ius, -ys); Kuršviečiai (: pavardė Kuršis, ius, -ys); Kutkūnai (: pavardė Kutkūnas); Lankis (: pavardė Lankis, -as arba lankis „lanka“); Laugaliai (: pavardė Laugalis, -ys); Laukantai (: pavardė Laukantas arba upėvardis Laukantė); Lauksargiai (: pavardė Lauksargis, plg. latvių Lauksarga); Laužai (: pavardė Laužas); Lenkai (: pavardė Lenkas); Leskammis (: pavardė Leskas); Lypartai (: pavardė Ly-bartas); Lizai (: pavardė Lizas, gal ir Lizdas); Lockavai (: pavardė Lockavas); Lubėnai (: pavardė Liubėnas, plg. prūsų Luba, -in); Luobeliai (: pavardė Luobelis); Marūnai (: pavardė Marūnas); Masvilai (: pavardė Masvilas); Matarninkai (: pavardė Mataras); Matiškiai (: pavardė Matas); Mečiuliai (: pavardė Mečiulis); Mėsiai (: pavardė Mėsys); Meškiai (: pavardė Meškis); Miciai (: pavardė Micys, -ius); Mikėnai (: pavardė Mikėnas); Mikslaukiai (: pavardė Miks < Mikas); Milmakščiai (: pavardė Milmakštis); Moriclaukiai (: pavardė Moricis, -ca); Narkėnai (: pavardė Narkus, -ys); Naudvariškiai (: pavardė Naud- + variškės); Nečiūnai (: pavardė Nečiūnas); Nestonviečiai (: pavardė Nestonas); Norvilkiškiai (: pavardė Norvilkas < Norvilas); Nuogiai (: pavardė Nuogis, Nuoga); Nurniškiai (: pavardė Nurna); Ožiai (: pavardė Ožys); Ožkiniai (: pavardė Ožkinis); Pabaliai (: pavardė Pabalys arba liet. pabalys); Padagiai (: pavardė Padagas); Pakuliai (: pavardė Pakulis, -ius); Palapiai (: pavardė Palapys); Palentynai (: pavardė Palentynas); Palmuoniai (: pavardė Palmuonas, Palmons); Pelėnai (: < Peleniai: pavardė Pelenis, -ius); Petraičiai (: pavardė Petraitis); Petruškai (: pavardė Petruška); Pietiškiai (: pavardė Pietis, -ys); Pilkalnis (: pavardė Pilkalns); Pyragiai (: pavardė Pyragis, -as); Pladai (: pavardė Pladas, -ys); Plaušiniai (: pavardė Plaušinis); Pleinlaukis (: pavardė Pleinus, -ys); Plumpai (: pavardė Plumpa, Pliumpa); Prievaišiai (: pavardė Prievaišas, prūsų Preways, Preiweis); Prūsgiriai (: pavardė Prūsas); Pukniai (: pavardė Puknys, -us); Puodžiūnai (: pavardė Puodžiūnas); Pupiai (: pavardė Pupis, -ius); Puskepalai (: pavardė Puskepalas); Radišiai (: pavardė Radišius); Raudonaičiai (: pavardė Raudonaitis); Raudžiai (: pavardė Raudžiai); Raukutynai (: pavardė Raukutis, jo sūnus Raukutynas); Rautenberkis (: pavardė vok. Rautenberg < Rautenbergis); Rėdžiai (: pavardė Rėdžius, Rėdys); Rudakiai (: pavardė Rudakis); Rukai (: pavardė Rukas); Sakalai (: pavardė Sakalas); Salininkai (: pavardė Salininkas); Sausmartyniai (: pavardė Sausys + Martynas); Skaisgiriai (: pavardė Skaisgirys); Skambrakai (: pavardė Skambrakas); Skategiriai (: pavardė iš Skatikgiriai : Skatikas + Giria ); Skaudulėliai (: pavardė Skaudulis); Skepečiai (: pavardė Skepetis < Skipitis); Skrebai (: pavardė Skreba); Skrebudikiai (: pavardė Skrebutis); Skusčiai (: pavardė Skustis); Snargliai (: pavardė Snarglius); Spirginiai (: pavardė Spirgas); Spudai (: pavardė Spudas, Skalvis Spudah); Sruogiai (: pavardė Sruoga, -is); Stagai (: pavardė Stagys, -is); Staniai (: pavardė Stanys, -is, ius); Steponaičiai (: pavardė Steponaitis); Styrininkai (: pavardė Styrininkas); Stumbriai (: pavardė Stumbras); Sūtkiemis (: < Siutkiemis: pavardė Siutas); Svirpliai (: pavardė Svirplys); Šakiai (: pavardė Šaka, -is, -ys); Šarkai (: pavardė Šarka); Šatlaukiai (: pavardė Šatas, prūsų Šato); Šaukščiai (: pavardė Šaukščius); Šauliai (: pavardė Šaulys); Šeivinė (: pavardė Šeivis, -ys); Šerniai (: pavardė Šernas, -ius); Šilėnai (: pavardė Šilėnas); Šilgaliai (: pavardė Šilgalis); Šilkojai (: pavardė Šilkojis); Širvai (: pavardė Širvas, -is, -ys); Šlekaičiai (: pavardė Šlakaitis); Šūdikai (: pavardė Šūdikas); Šunviliai (: pavardė Šunvilas); Švepliai (: pavardė Šveplys); Tičkai (: pavardė Tičkus); Tolžemčiai (: pavardė Tolžentis : Tolis, -as); Tričkiemis (: pavardė Tričas, -ius); Trumpaičiai (: pavardė Trumpaitis); Turkiai (: pavardė Turkus); Uosviečiai (: pavardė Uosvietis); Urbantaičiai (: pavardė Urbantaitis); Ūsainiai (: pavardė Ūsais, Ūsainis); Utėliai (: pavardė Utėlis); Vabalai (: pavardė Vabalas); Vaičiuliai (: pavardė Vaičiulis); Vainotai (: pavardė skalvis Vainotas); Valdava (: pavardė Valdas, prūsų Vald-eu); Valiuliai (: pavardė Valiulis); Varliai (: pavardė Varlys?); Varludžiai (: pavardė Varludžius?); Varnai (: pavardė Varna); Važininkai (: pavardė Važys); Vėderaitiškiai (: pavardė Vėderaitis); Vičiūnai (: pavardė Vičiūnas); Vilkiškiai (: pavardė Vilkiškis : Vilkas); Vilmantynai (: pavardė Vilmantas); Visvainiai (: pavardė Visvainis); Vištakiai (: pavardė Vištakis); Vorininkai (: pavardė Vorininkas); Zybartai (: pavardė Zybartas); Zoberskiai (: pavardė Zoberskas); Žemaitkiemiai (: pavardė Žemaitis); Žemgaliai (: pavardė Žemgalys); Žiliai (: pavardė Žilius, -ius, -ys); Žureliai (: pavardė Žiurelis, Žiura); Žvirblynai (: pavardė Žvirblys, -is). Iš pavardinės kilmės gyvenviečių pavadinimų matyti, kad apskrities gyventojai buvo tik lietuvininkai iš to krašto kilę, jame augę ir dirbę, savo aplinką kultivavę. Vienų pavardės plačiai paplitusios Mažojoje Lietuvoje, pvz.: Anstipas, Bambė (minėta dar Mažvydo laikais), Burkanas, Endrūnas, Eroms, Ežerninkas, Gaidys, Galbrastas, Gedkantas, Gygaras (skandinavų : gygar), Graudžius, Gurbis, Kakšaitis, Kakšys, Kalėjus, Kintas, Kišas, Kiškys, Klapataitis, Kriaušis, Kuršius, Kutkūnas, Laukantas, Lizdaitis, Lockavas, Mečiulis, Mikys, Nuogas, Ožkinaitis, Palentynas, Palmuonas, Pietaitis, Pilkalnis, Puknaitis, Radišius, Raukaitis, Rėdžius, Skambrakas, Skepetis, Snarglus, Styrininkas, Šilkojis, Tolas, Uosvietis, Valdžius, Vėdaraitis, Žemgalys. Kitos pavardės užtinkamos daugiausia Mažojoje Lietuvoje, pvz.: Būdvietis, Busas, Krauleidys, Laukgalys, Laužaitis, Padags, Palaoys, Rudakis, Vičiūnas, Vorininkas. Dauguma pavardžių vartotos tiek Mažojoje Lietuvoje, tiek Didžiojoje Lietuvoje, pvz.: Balandis, Baltrušaitis, Bartkus, Bluzdys, Blusis, Bludžius, Bruišys, Bublys, Būdininkas, Butkūnas, Čiupas, Degenis, Deksnys, Dykas, Dilba, Dirvelis, Dundalis, Gečys, Girskis, Gindvilas, Grybas, Grublys, Jakas, Jonynas, Juknaitis, Jurgaitis, Jurkus, Kalvelis, Karalis, Karūnas, Karvelis, Kaukas, Kaušas, Keturakis, Kiaušis, Kinčius, Kiškis, Kruopis, Kubilius, Kumelys, Laugalys, Lenkas, Mataras, Matas, Meškis, Micius, Narkus, Nečiūnas, Norvilas, Ožys, Pabalys, Pakulis, Pelenius, Petraitis, Petruška, Pyragas, Pladys, Plaušinis, Plunys, Prūsas, Puikys, Puodžiūnas, Pupis, Puskepalas, Raudonaitis, Raudys, Rukas, Sakalas, Sausis, Skatikas, Skreba, Spirgas, Spadas, Sruoga, Stanys, Steponaitis, Stumbra, Svirpys, Šaka, Šarkus, Šatas, Šaukščius, Šaulys, Šeiris, Šernas, Šilinas, Šilgalis, Širvas, Šlakaitis, Tičkus, Tričys, Trumpaitis, Turkus, Ūsas, Vabalas, Vaičiulis, Valiulis, Varna, Važys, Vištakis, Vilkas, Zybartas, Žemaitis, Žilius, Žiūrys, Žvirblys. Pavardės, siekiančios sen. baltų, (prūsų – skalvių ir kitų vakarinių baltų) laikus, pvz., Beinikis (: prūsų Beynike), Beršta (: latvių Berštis), Blusas (: prūsų Blus), Bludys (: prūsų Blude), Ceid. (: kuršių Ceid), Daiginas (: Daiga, prūsų Daigūne), Geistautas (: latvių Gedkantas, prūsų Gedekant), Gestas (: prūsų Geste), Gindvilas (: prūsų Gindwil), Graudys (: prūsų Graude), Kalminas (: latvių Kalminš), Kraupas, -is (: prūsų Kraupe), Kudas (: latvių, prūsų Kude), Lauksargis (: latvių Lauksargs), Skustis (: latvių Skusts), Spudas (: skalvių Spuds), Stagys (: latvių Stagis), Vainotas (skalvių), Valdas (prūsų). Labai retos pavardės, pvz., Audejus, Bėginis, Beinys, Bernaitis, Beršta, Biras, Brenda, Doris, Eigaras, Geistautas, Gegelis, Girėnas, Giršūnas, Gyvelis, Graudys, Graudžius, Gudgalis, Gudžius, Gurbis, Guteišis, Jautelis, Ječys, Juodkojis, Kačas, Kalminas, Kalviškis, Kamštis, Kartys, Kašelis, Kimša, Krepšys, Kūmutis, Lankis, Leskas, Lockavas, Marūnas, Mėsys, Morica, Nura, Pliumpa, Urbanaitis. Pasitaiko vokiškų pavardžių, pvz., Anstpipas, Burkantas, Rautenbergis.

B) upėvardinės kilmės Ragainės apskrities gyvenviečių pavadinimai. Iš gyvenviečių pavadinimų sužinome, kad apskrityje teka šios upės (abėcėlės tvarka): Akmenos (Įsros kairysis intakas); Almuonė (Įsros dešinysis intakas); Arga (Lauknos aukštupys); Balupė (Šešupės kairysis intakas); Būdupė (Nemuno kairysis ir Šešupės kairysis intakas); Dirvonupė (Šešupės kairysis intakas); Katinupė (Būdupės kairysis intakas); Kirsnupė (Įsros kairysis intakas); Lindikas (Įsros intakas); Lypartė (Tilželės dešinysis intakas); Meleta (Spitrės ežero intakas); Nemunas (Kuršių marių intakas); Skalva (Nemuno kairysis intakas); Tilžė, Tilželė (Nemuno kairysis intakas); Verksnupė (Įsros dešinysis intakas); Versmė (Įsros dešinysis intakas); Vingerupė; Žąsupė (Eimenio intakas); Želkstis (dar vadintas Indus); Žuižė (išnykęs ežeras). Mažesni upeliai nepaliko savo pėdsakų gyvenviečių pavadinimuose, pvz., Bebrupė (Šešupės kairysis intakas); Ežerupė (Šešupės kairysis intakas); Malūnupė (Tilželės kairysis intakas); Malane (Tilželės dešinysis intakas). Vandenvardinės kilmės Ragainės apskrities gyvenviečių pavadinimai yra patys seniausi, galintys siekti pačius senųjų baltų kūrimosi laikus, pvz., Argininkai iš upėvardžio Arga, kurios kilmė gali siekti prabaltiškus laikus, plg. gr. άρϒός „šviesus, greitas, smarkus“, jotvingių Argikas „vaivorykštė“, lietuvių arg-l-us „smarkus“. Tad baltų prokalbėje galėjo būti žodis arg-l-us, -as, -a reikšmė „smarkus, greitai, šviesus, blizgantis“. Plg. atitikmenis senojoje Vakarų Europoje Aiga (Ebro kairysis intakas, Ispanija), Argya (Pietų Ilirija). Vėlyvesnis yra Akmenis, kuris aiškus baltų bendrystės laikų religinio, dvasinio gyvenimo atspindys. Baltams ir seniesiems lietuviams akmuo buvo šventas daiktas, dievaičio Perkūno galios padarinys. Tad Akmenis galėjo reikšti šventojo Perkūno akmens upė. Kirsnupė rodo Ragainės apskrityje prūsų posluoksnį, plg. prūsų kirsnan „juodas, tamsus“. Nemunas savo pavadinimo kilme ir reikšme užima išskirtinę vietą Ragainės vandenvardžių istorijoje. Jis savo n-m garsų raiška artimesnis rytų indoeuropiečių protautoms ir svetimas centrinės Vakarų Europos indoeuropiečiams.

C) Ragainės apskrities gyvenviečių pavadinimai iš bendrinių žodžių: a) Fiziografinių terminų vietovardžiai: Išdagiai (: išdaga, -is „išdegusi vieta miške“); Juodžemiai (: juodžemis); Kalkapiai < Kalnkapiai (: kalnas + kapas); Kampainiškiai (: kalnas + kampas ); Kaukarvietė (: kaukaras „kalnelis“ + vieta); Kelmynai (: kelmynas „vieta, kur daug kelmų“); Lenkininkai (: lenkininkas „lenkės“ gyv.); Lenkviečiai (: lenkė „klonis, loma“ + vieta); Molynė (: molynė); Ožnugariai (: ožnugaris „plika vieta ant kalno“); Papelkiai (: papelkis „vieta palei pelkę“); Papušynai (: papušynė „vieta palei pušyną“); Pašilaičiai (: pašilaitė „upės pakalnė“); Pašliužiai (: pašliužiai „nuolaidžiai); Perbangiai (: per + banga); Pietkalniai (: pietūs + kalnas); Plimbaliai (: <Plynbaliai: plynas + bala ); Šancinė (: šancinis „pylimams skirtas“); Tilženėliai (: tilženas „prie Tilžės įsikūręs gyventojas“); Vidgiriai (: Vidgiris „girios vidurys“).

b) Augmeniniai vietovardžiai: Aukštgiriai (: aukštas + giria); Ąžuolynai (: ąžuolynas); Beržynai (: beržynas); Blendynai (: blendynas „blendžių miškas“); Gluosnynėliai (: gluosnynėlis); Ylaužai (: liet. įlauža); Liepalotai (: liepalė + -otai); Meldynai (: meldynai „kur meldai auga“); Užberžiai (: už + beržas); Vinkšnynai (: bot. vinkšnynas).

c) Gyvūninės kilmės vietovardžiai: Apšriūtai (: prūsų, lietuvių apšras „opšras, barsukas“ + -iūtai).

d) Sukultūrintos aplinkos vietovardžiai: Apvirbšai (< apirubiai < apyrubis „vietovė, kuri skiriasi nuo ją supančios aplinkos“, pvz., miškas tarp balų; Gerlaukiai (: geras + laukas); Išdagiai (: išdaga, -is „išdegusi vieta miške“); Naujininkai (: naujininkas „naujakurys“); Smiltlaukiai (: smiltlaukis); Šupiniai (: šiupinis); Trakas (: trakas „iškirsta vieta“); Trakininkai (: trakininkas „miške iškirstos vietos nausėdis“).

e) Profesiniai vietovardžiai: Karčianinkai (: karčiauninkas „smuklininkas“).

f) Religinės kilmės vietovardžiai: Tusainiai (: lietuvių tusus „raminantis“, prūsų tusnan, senovės indų tusyati „raminti“); Vaideniai (: vaidenas); Vaidiniai (: vaidinas); Velnabalis (: velnias + bala); Vidgiriai (: Vidgiris „girios vidurys“).

g) Kiti vietovardžiai: Eisuliai (: eis- plg. Eisatis, liet. eis-lus); Gryneitė (: iš gryn-, griūn- + eitė); Ikšai; Katmilžiai (: katmilžis „menkas melžimas“); Klegynai (: klegėti „tarškėti“ + -ynai); Kumelėliai (: vtv. Kumelia +ėliai); Padegpejziai (: < Padegpyzius „padegikas“); Pautkandžiai (: pautkandis); Retėnai (: retas „netankus“ + -ėnai); Skumburiai (skumburis < skumbti „skubėti“); Smagučiai (: smagutis); Sprukiniai (: sprukti, spruk-inėti); Taurūnai (: taurūnas „taurininkas“); Trapėnai (: trapus „greit lūžtantis“).

Lent. Ragainės ir Tilžės apskričių parapijų centrai – jų pavadinimų kaita
Lietuvininkų įkūrėjų vietovardžiai Parapijos įkūrimo data Vokiški vietovardžiai Nacių pakeisti vietovardžiai Sovietų surusinti vietovardžiai
Naujieji Argininkai 1910  Neu Argeningken  Argenbrück  Novokolchoznoje
Būdviečiai  1697  Budwehten  Altenkirch  Malomožaiskoje
Jurgaičiai  1845  Jurgaitschen  Königskirch  Kanaš
Kalveliai  1876  Rautenberg  Rautenberg  Uzlovoje
Kraupiškas  1554  Kraupischken  1938 Breitenstein  Uljanovo
Lenkininkai  1576  Groß Lenkenincken 1938 Grosslenkenau  Lesnoje
Lenkviečiai  1735  Lengwethen  1938 Hohensalzburg  Lunino
Pakriokiai  1896  Pokraken  Weidenau  Leninskoje
Ragainė  XV a.  Ragnit  Ragnit  Neman
Rautenberkis  1876  Rautenberg  Rautenberg  Uzlovoje
Tilžė  1598  Tilsit  Tilsit  Sovetsk
Trapėnai  1905  Trappönen  1938 Trappen  Nemanskoje
Vėdaraitiškiai  1907  Weedereitischken 1938 Sandkirchen  Timofejevo
Žiliai  1629  Szillen  1936 Schillen  Žilino

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Žemėlapis. Ragainės apskrities gyvenvietės