Mažosios Lietuvos
enciklopedija

RAD

Reichsarbeitsdienst, Imperijos darbo tarnyba, privalomojo darbo tarnyba bedarbiams ir jaunimui nacistinėje Vokietijoje.

RAD, Reichsarbeitsdienst [imperijos darbo tarnyba], privalomojo darbo tarnyba bedarbiams ir jaunimui nacistinėje Vokietijoje. Nuo 1931 Vokietijoje bedarbiams kurtos savanoriško darbo stovyklos, iki 1934 jose dirbo 240 000 bedarbių. Nacių režimas 1935 VI 26 įstatymu įvedė RAD 18–25 metų žmonėms; taip siekta mažinti bedarbių skaičių, pagyvinti krašto ūkį. Žmonės dirbo valstybiniuose laukuose, sausino pelkes, tiesė kelius. Vyrai ir moterys buvo uniformuoti, mokyti ir karo dalykų. RAD stovyklos steigtos kaimuose ar miesteliuose, ten patekusiam miesto jaunimui tai buvo ir savotiška pramoga. Neretai jie įvairiai įsiamžindavo – prie darbų vietos riedulyje iškaldavo įrašą apie RAD veiklą, statydavo kitus ženklus. 1936–1939 RAD stovyklos buvo tuometinio gyvenimo būdinga dalis, ten darbuodavosi ir lietuvininkų bei senųjų prūsų palikuoniai. Kiekvienoje krašto apskrityje veikė po kelias RAD stovyklas. Darkiemio apskrityje, Jagučiuose ir Skališkiuose vyrams skirtos kareivinės, likusios po Pirmojo pasaulinio karo. 1934 šios stovyklos darbininkai pradėjo tiesti plentą Audiniškiai–Petrelkiemiai, vėliau plentą Įsrutis–Ungura–Geldapė ir kitus. Moterų darbo stovykla įkurta Avižiuose. Jos daugiausia dirbo namų ūkyje, laukuose nuimdavo derlių. RAD stovykla veikė Rusnėje, buvusioje muitinės sodyboje. Antrojo pasaulinio karo metu vyrai dirbo statybose, aprūpinimo batalionuose; jie neturėjo uniformos, bet buvo aprūpinti ginklais. Vykstant karui pakito šių stovyklų darbininkų amžius – jose dirbo 15–18 metų jaunuoliai.

Dar skaitykite prievolės.

L: Angerapper Heimatbrief. Dezember, 1995; Stadt und Kreis Darkehmen/Angerapp. Leer; Memel Jahrbuch für Jahr 2002. Preetz, 2001.