Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pytheas

senųjų graikų geografas, astronomas, matematikas, keliautojas.

Pytheas iš Masilijos (apie IV a. pr. Kr.), senųjų graikų geografas, astronomas, matematikas, keliautojas. Apie 326–324 nuplaukė iš Masilijos (dabar Marselis Prancūzijoje) į Šiaurės Europą. Apiplaukė Pirėnų pusiasalį, Galiją, Didžiąją Britaniją iki Thule salos (manoma, kad tai Vakarų Norvegija). Pagrindinio veikalo Apie Okeaną išliko tik ištraukos Plinijaus, Tacito ir kitų autorių veikaluose. Aprašė nepaprasto didumo salą Balcia (Basilia), Okeano įlankoje Metuonidis gyvenusių germanų giminę gujonus, netoliese buvusią dar vieną salą Abalum. Visose salose buvę daug gintaro, kurį vietiniai gyventojai naudoję kurui ir pardavinėję kaimynams teutonams. Gintaro krašte jis matęs kaip iš medaus gamino midų. Tų salų lokalizuoti neįmanoma, nes vėlesniuose šaltiniuose Balcia, Basilia, Abulus nebeminimos. Manoma, kad Pytheas buvo atplaukęs ne prie Baltijos, o prie Šiaurės jūros krantų, todėl greičiausiai paminėjo ne germanų gentis. Fragmentiškas Pytheasʼo užuominas nuo seno nagrinėjo Prūsos ir baltų senovės tyrėjai.

L: Schlenther F. War Pytheas von Masilia in der Ostsee? Kõnigsberg, 1881; Всемирная история. Москва, 1955. T. II, c. 141; Šneidereitas O. Prūsai. V., 1989.