Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pyragynai

kaimas ir dvaras Įsruties apskrityje ir parapijoje.

Pyragynai (vok. Piragienen, Pierogihnen, Pieragienen, 1928 Angerlinde, rus. Mičiurino), kaimas ir dvaras Įsruties apskrityje ir parapijoje, 4 km į rytus nuo Įsruties, Unguros upės dešiniajame krante, ties upės dideliu vingiu. 1562 kunigaikštis Albrechtas perleido Pyragynų dvarą ir Unguros karčemos teises savo dvariškiui. Minėti 1554–1555 Piraginn, 1556–1558 Pieragienen, 1562 Pirggynnen su karčema, 1565 Pirgin, 1623 Pieriegienen, 1629 Pirgrinen (Piroginen), 1639 Pieroginnen, Peraginnen. XVIII a. pabaigoje dvarui dar priklausė Dvariškių, Poviliškių ir kiti kaimai bei sodybos, Pangerwitzo karčema. 1815 kolonistų kaime buvo 17 ugniakurų, gyveno 74 žmonės. Šiauriau nutiestas plentas Įsrutis–Gerviškėnai, paplentėje veikė užeigos namai. 1905 kaimas valdė 382 ha žemės, buvo 24 gyvenamieji pastatai, gyveno 190 žmonių. Paplente nutiestas geležinkelis Įsrutis–Kraupiškas su Pyragynų stotele. Upės slėnio šlaite stovėjo dvaro sodyba su dideliais ūkiniais pastatais, dvaro laukai šiauriau plento naudoti ir kariuomenės pratyboms. Pyragynams tada priklausė ir įvairaus dydžio viensėdžiai Unguros ir Įsros tarpupyje, seniau priskirti kitiems kaimams.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Pyragynų kaimas, Įsruties apskritis, iki 1944 / Iš MLEA