Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Puškiemis

bažnytkaimis Įsruties apskrityje.

Puškiemis (vok. Puschdorf, rus. Puškarevo), bažnytkaimis Įsruties apskrityje, 28 km į vakarus nuo Įsruties, prie geležinkelio Eitkūnai–Įsrutis–Karaliaučius. Minėtas 1441 kaip Karaliaučiaus Senamiesčio valda. 1486 sumūryta bažnyčia, 1510 turėjusi 2 varpus, 1646 pastatytas bažnyčios bokštas (Puškiemio parapija). Veikė vandens malūnas. XIX a. pradžioje bažnytkaimyje gyveno 227 žmonės, buvo 32 ugniakurai. Pro Puškiemį buvo nutiestas geležinkelis iš Įsruties į Tepliavą su geležinkelio stotimi. 1905 Puškiemis su gretimomis gyvenvietėmis valdė 460 ha žemės, gyveno 567 žmonės, buvo 46 sodybos. 1912 veikė pašto, telefono ir telegrafo skyriai, pieninė, vėjo malūnas, 2 užeigos. Dirbo kubilius Lušnaitis (Aug. Luschnat). 1939 gyveno 559 žmonės. SSRS valdymo metais Puškiemis suniokotas, dalis bažnytkaimio nugriauta, kitą dalį ilgai buvo užėmęs sovietinis karinis dalinys, bažnyčią pavertęs sandėliu. Daliniui išsikėlus, nuo 1995 bažnyčia ardoma.

Martynas Purvinas