Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Purmalių gręžinys

netoli Klaipėdos, Danės upės slėnyje 1877 išgręžtas gręžinys.

Pumalių gręžinỹs, 1877 išgręžtas 6 km į šiaurę nuo Klaipėdos, Danės upės slėnyje. Jo aprašą 1878 pateikė K. Grevikas, 1883 Gottliebas Berendtas ir Karlas Alfredas Jentzschas. 286 m gylio gręžinyje aptikta: aliuvis 2,4 m, diliuvis su anglimi 67,6 m, tretinis (dabartinė apatinė kreida) glaukonitinis sluoksnis 6,0 m, rudoji jura (dogeris) 19,0 m, triaso (?) raudoni smėlio-molio klintiniai sluoksniai 137,6 m, cechšteinas, (dias) 27,9 m, devonas 25,5 m. Aptikti 2 cechšteino vandeningi horizontai (227 ir 233 m gylyje), nustatyta cheminė vandens sudėtis. Purmalių gręžinys tuomet buvo labai svarbus Mažosios Lietuvos mezozojaus, permo ir kitų nuosėdų pažinimui, todėl jį tyrė dar ir E. Beirichas (1877), O. Speyeris (1877) ir kiti. 1988–1989 iki kristalinio pamato uolienų išgręžti 2 naftos paieškiniai gręžiniai (2364 ir 2370 m gylio).

L: TSRS geologinis ištirtumas, T. 43. V., 1962, p. 155,157; Stirpeika A., Sakalauskas V., Krasnevič B. Purmalių ploto geologinė sąranga ir naftingumas. 1988–1989 m. paieškinių gręžinių Purmaliai-1 ir 2 gręžimo rezultatų ataskaita. V., 1989, TGF; LE.

Vitalis Sakalauskas