Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pruthenus

iš sulotyninto žodžio „prūsas“ kilęs asmenvardis.

Pruthenus, iš sulotyninto žodžio prūsas kilęs asmenvardis, nuo XIII a. vidurio vartotas kryžiuočių užkariautoje Prūsoje. Pvz., 1286 minėtas Henriko Pruthenus (miestietis iš Karaliaučiaus Senamiesčio).

L: Gause F. Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preussen. I Bd. Köln. u. a., 1996.