Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Prutena, oder Preusische Volkslieder und andere vaterländische Dichtungen“

Prutena arba prūsų dainos ir kitos tėviškės eilės, Martyno Liudviko Rėzos eilėraščių rinkinys.

„Prutena, oder Preusische Volkslieder und andere vaterländische Dichtungen“ [Prutena arba prūsų dainos ir kitos tėviškės eilės]. Martyno Liudviko Rėzos eilėraščių rinkinys (I knyga išleista Karaliaučiuje 1809, II – 1825). Jo vokiškoje poezijoje nemažai lietuviškos istorijos, tautosakos (ypač legendų) motyvų, baltų mitologijos įvaizdžių. Eilėraščiuose Karvaičių kapai, Nuskendęs kaimas apdainuota po smėliu palaidota poeto gimtinė – Karvaičių kaimas. Elegijoje Mirusiųjų ugnis poetizuoti pagoniškieji baltų papročiai. Baladėse Ona ir Vytautas, Kęstutis ir Mylinė apdainuoti senosios Lietuvos istorijos veikėjai. Balgos griuvėsiuose smerkta kryžiuočių agresija į prūsų ir lietuvių žemes. Epitafijoje J. Ch. Krausui pasisakyta prieš baudžiavą. Lietuviški bei prūsiški M. L. Rėzos eilėraščių motyvai skatino to meto kultūros veikėjus domėtis krašto ir lietuvių tautos praeitimi.

L: Riškus J. Lietuvių literatūra XIX a. pirmoji pusė, V., 1982.

Iliustracija: M. L. Rėzos knygos „Prutena“ II dalies viršelis, 1825 / Iš Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos, Mf. 1320