Mažosios Lietuvos
enciklopedija

prūsų kalbos dūriniai

prūsų rašytiniuose šaltiniuose išlikę sudurtiniai daiktavardžiai.

prsų kalbõs dūrinia. Prūsų rašytiniuose šaltiniuose rasti 38 sudurtiniai daiktavardžiai. Vienas jų indoeuropiečių kilmės waispattin „viešpati, ponia“, sudarytas iš prūsų vaispati „ponia“ ir patni. Rasta 19 prūsų kalbos dūrinių naujadarų, pvz., bucawarne „kėkštas“ (pirmasis sandas buka- „bukas – medis“ ir varnė „varna“). Rasti 3 sudurtiniai prieveiksmiai, pvz., ainawarst „vieną kartą“ (iš prūs. skaitvardžio ain- „vienas“ ir daiktavardžio varst- „kartas“); kudesnammi „kaip dažnai“ (iš prūsų įvardžio ku- „kuo, kaip“ ir deznima- „dažniausiai“). Rasti 3 sudurtiniai veiksmažodžiai – vertiniai iš vokiečių kalbos, pvz., dūrinys kaimaluke „atlanko“ – iš vokiečių heimsuchen „atlankyti“ (iš prūsų kaima- „kaimas“ ir lukitvei „ieškoti“). Iš viso žinomi 87 dūriniai, iš kurių 1 indoeuropiečių veldinys, 2 senųjų baltų veldiniai, 40 prūsų kalbos naujadarų, 41 vertinys iš vokiečių kalbos, 2 vertiniai iš lenkų kalbos.

L: Rimaitė A. Prūsų kalbos dūriniai., Klaipėda, 1998 (Magistro darbas).