Mažosios Lietuvos
enciklopedija

prūsiški naminių gyvūnų pavadinimai

Elbingo žodynėlyje užrašyti naminių gyvūnų pavadinimai.

prsiški namnių gyvnų pavadnimai. Prūsų kalbos paminkluose minimi 32 tokie, daugelis iš jų Elbingo žodynėlyje. Žinomi visų pagrindinių rūšių atstovų (patino, patelės, jauniklių ir kita) prūsiški pavadinimai: karvių (klente – karvė, curwis – jautis), avių (awins – avinas, eristian – eriukas), ožkų (wosee – ožka), kiaulių (swintian – kiaulė, nomaytis – meitelis), šunų (sunis – šuo, curtis – kurtas). Daugiausia pavadinimų (11) užrašyta arklių šeimos nariams pavadinti (pvz., sirgis – eržilas, žirgas, kaywe – kumelė, maldian – kumeliukas). Kilmės požiūriu daugiau nei pusė jų paveldėti, t. y. priklauso seniesiems leksikos sluoksniams (pvz., Werstian – veršiukas, parstian – paršiukas). Dalį jų sukūrė patys prūsai (pvz., camstian – avis, lonix – bulius), o keletą pasiskolino iš kaimyninių kalbų (pvz., russis – žirgas). Jie buvo sudaryti pagal išvaizdą (pvz., camstian – „avis“ – beragė), elgesį (pvz., slidenikis – „šuo“ pėdsekys – seka pėdas), funkcijas ūkyje (pvz., arwaykis – „kumelaitis“ – arimas).

L: Mažiulis V. Prūsų kalbos paminklai. V., 1981, t. 2.; Mažiulis V. Prūsų kalbos etimologinis žodynas. V., 1988, t. 4; Lisinskaitė A. Prūsų zoonomai. Naminių gyvulių pavadinimai // Vakarų baltų kalbos ir kultūros reliktai. III. Klaipėda, 2000.

Aušra Lisinskaitė