Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Prūsijos aktų kodeksas

Prūsijos teisės kodeksas, išleistas 1794.

Prsijos ãktų kòdeksas (vok. Allgemeines Landrecht für preussische Staaten), Prūsijos teisės kodeksas, išleistas 1794, 1796–1807 galiojo ir Užnemunėje. Teisyne ryškūs ne tik to meto teisės principai, bet likę ir feodalinės teisės normų. Nuosavybės teisė laikyta civilinės teisės pagrindu ir asmens svarbiausia teise, įtvirtinama karaliaus absoliutinė valdžia, privilegijuota dvarininkų padėtis ir baudžiaviniai santykiai. Prūsijos aktų kodeksas sudarytas iš 2 dalių: nustatytos luomų (dvarininkų, miestiečių, valstiečių) teisės, Bažnyčios ir mokyklos padėtis, baudžiamosios teisės normomis įteisintos griežtos bausmės už nusikaltimus, daug kas palikta teisėjų nuožiūrai.