Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Prūsė“

paminklas, pastatytas Dieburge, Vokietijoje.

„Prsė“, paminklas, pastatytas Dieburge, Vokietijoje, apie 16 km į rytus nuo Darmstadto, privačioje žemėje. Ant akmens užrašyta: „Prūsė 1283“. Paminklo pastatymo organizatoriai taip aiškina savo intencijas: Po 700 metų savistovios politinės egzistencijos sunaikinimo mes prūsų tautai ir kraštui, kur prūsai ir jų palikuonys gyveno per 3000 metų, pastatėme paminkląKas sustoja prie šio paminklo, tas stovi ant žemės iš Prūsos. Ši kadagiais papuošta aikštelė stovi prarastos tėviškės ir „Tolkemitos“ bendrijos priminimo sargyboje. Paminklo fundatoriai – Prussen-Freundeskreis [Prūsų draugų ratelis] ir jo vadovai Rūtelė Kauffmann-Tolkmitt ir Gerd Littiko Kauffmann.

Dar skaitykite Internationale Vereinigung der Prußen und Prußenfreunde Tolkemita.

MLFA

Iliustracija: Letas Palmaitis ir Gerhardas Lepa prie paminklinio akmens „Prūsė, 1283“ Dieburge, 1995 / Iš Gerhardo Lepos rinkinio