Mažosios Lietuvos
enciklopedija

proterozojus

Žemės geologinės istorijos eonas/eonotema, apimantis paleo-, mezo- ir neoproterozojaus eras; eonotema, kurios uolienos susidarė per proterozojaus laikotarpį.

proterozòjus (gr. proteros – ankstesnis + gr. zōē – gyvybė), Žemės geologinės istorijos eonas/eonotema, apimantis paleo-, mezo- ir neoproterozojaus eras; eonotema, kurios uolienos susidarė per proterozojaus laikotarpį. Prasidėjo po archėjaus eono prieš 2500 mln. metų (Ma), baigėsi prieš 542 Ma iki fanerozojaus eono. Proterozojus sudaro kristalinį pamatą. Mažojoje Lietuvoje tiriamas gręžinys slūgso giliai po nuosėdinėmis fanerozojaus uolienomis. Proterozojaus eonotema sudaryta iš įvairios sudėties magminių (granitai, granodioritai, porfyritai) ir metamorfinių (gneisai, skalūnai, amfibolitai) kristalinių uolienų.

Algimantas Grigelis