Mažosios Lietuvos
enciklopedija

profesijos

Mažosios Lietuvos gyventojų profesijos.

profèsijos. Dauguma Mažosios Lietuvos gyventojų vertėsi žemės ūkiu bei žvejyba. Pvz., 1867 žemės ūkyje dirbo: Klaipėdos apskrityje 25 465 žmonės, Šilutės – 27 346, miškų ūkyje apie 400. Žvejų Klaipėdos apskrityje tuomet buvo 1730, Šilutės apskrityje – 2327. 1907 žemės ūkiu ir žvejyba vertėsi 47% Klaipėdos apskrities gyventojų (1920 tokių buvo 60%, o 1939 – 51,2%), 74% Šilutės ir Tilžės apskričių bei 68% Ragainės apskrities gyventojų. Ilgainiui daugėjo dirbusių pramonėje bei amatininkų. 1867 Klaipėdos apskrityje tuo vertėsi 7567 žmonės, 1882 – 11 864; 1867 Šilutės apskrityje – 1469, 1882 – 3745. 1907 pramonėje dirbo 19% Klaipėdos apskrities gyventojų (1920 tokių buvo 13,7%, o 1939 – 21,5%), 9% Šilutės apskrities, 11% Tilžės apskrities bei 12% Ragainės apskrities gyventojų. Populiariausios pramonės šakos buvo durpių gavyba, plytų gamyba (1882 Klaipėdos apskrityje tuo vertėsi 3000 žmonių, Šilutės apskrityje – 750; 1907 Klaipėdos, Tilžės, Ragainės apskrityse veikė po 20–24, Šilutės apskrityje – 5 tokios įmonės), tekstilė, drabužių siuvimas bei odų apdorojimas (pvz., 1907 Klaipėdos apskrityje buvo 427 tokios įmonės, kuriose dirbo 617 žmonių, Šilutės apskrityje – atitinkamai 326 ir 455, Tilžės apskrityje – 295 ir 367, Ragainės apskrityje – 425 ir 740), maisto pramonė, statyba, metalo apdirbimas (pvz., 1907 Klaipėdos apskrityje buvo 98 tokios įmonės, kuriose dirbo 258 žmonės, Šilutės apskrityje – atitinkamai 61 ir 121, Tilžės apskrityje – 81 ir 140, Ragainės apskrityje – 126 ir 331), mašinų pramonė (pvz., 1907 Klaipėdos apskrityje buvo 56 įmonės, kuriose dirbo 433 žmonės, Šilutės apskrityje – atitinkamai 37 ir 91, Tilžės apskrityje – 30 ir 35, Ragainės apskrityje – 58 ir 101), chemijos pramonė (1907 Klaipėdos apskrityje ten dirbo 221 žmogus, kitose apskrityse tik po keletą žmonių), popieriaus gamyba (1907 Klaipėdos apskrityje ten dirbo 569 žmonės, kitur tik po keletą). Nedidelė dalis gyventojų vertėsi susisiekimu (ypač laivyba) bei prekyba, įvairiomis paslaugomis (pvz., 1907 Klaipėdos apskrityje iš to gyveno 15% gyventojų, 1920 – 8,3%, 1939 – 10,2%, kitose apskrityse po 3–4%). Dalis žmonių dirbo visuomeninėje tarnyboje – draudime, medicinos, švietimo, spaudos, religijos įstaigose (pvz., 1867 Klaipėdos apskrityje tokį darbą dirbo 1647 žmonės, 1882 – 2950; 1867 Šilutės apskrityje – 324, 1882 – 906; 1907 iš to gyveno 5% Klaipėdos apskrities, po 2% Šilutės ir Ragainės apskričių bei 1% Tilžės apskrities gyventojų).

L: Willoweit G. Die Wirtschaftsgeschichte des Memelgebiets. Bd. 2. Marburg, 1969.