Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Principia regulativa“

„Reguliuojamieji principai“, visuotinio privalomojo švietimo įstatymas.

„Principia regulativa“ (Reguliuojamieji principai), visuotinio privalomojo švietimo įstatymas, 1736 VIII 1 priimtas Prūsijos karalystėje, vėliau ne kartą papildytas. Visas pavadinimas Principia regulativa, oder General-Schulen-Plan, nach welchem das Landschulwesen im Königreiche Preußen werden soll [Pagrindiniai principai, arba generalinis mokyklų planas, reglamentuojantis žemininkų mokyklų steigimą Prūsijos karalystėje]. Sudarytas iš 19 paragrafų, kuriuose išdėstyti švietimo sistemos tvarkymo pagrindai. Principia regulativa nustatyta, kas stato ir išlaiko mokyklas; valstybės ir gyventojų pareigos statant mokyklas. Reglamentuotos šulmistrų samdymo ir išlaikymo sąlygos, smulkiai išvardyta, kiek, už ką ir iš kokių lėšų jiems turi būti mokama pinigais ir natūra, galimybės užsidirbti iš kitų amatų ar darbų, mokesčių lengvatos, kai kurios privilegijos ir kita. Priimti naujų mokyklų atidarymo nuostatai. Jos turėjo būti steigiamos paisant atstumo, kurį reikėtų eiti vaikams nuo namų (ne toliau kaip pusę mylios), kelias į ją neturėjo eiti per mišką, raistą. Nustatyta, kokio amžiaus vaikai turėjo pradėti lankyti mokyklą. Principia regulativa pirmą kartą Prūsijos istorijoje nurodyta sudarinėti mokyklinio amžiaus vaikų sąrašus; jie privalėjo lankyti mokyklą. Numatyti pagrindiniai reikalavimai mokyklų pastatams. Principia regulativa buvo vienas pirmųjų Europoje paskelbtų privalomojo mokymo įstatymų.

L: Juška A. Mažosios Lietuvos mokykla XVI–XX amžiuje, Klaipėda, 2003.