Mažosios Lietuvos
enciklopedija

prievytai

rištuvų, pakelių porūšis.

prievytai, rištuvų, pakelių porūšis. Siaurų, savitos ornamentikos ir stiliaus šimtaraščių juostelių audimo ir naudojimo tradicija buvo plačiai paplitusi tarp kuršininkų ir lietuvininkų, kas byloja apie seną baltišką šio papročio kilmę. Tautosakoje būdavo pabrėžiama jų reikšmė: Nors mažiausios dovanėlės, bile gražios pakelėlės. Ieva Simonaitytė rašė: Barbė rankoje turėjo pakele parištą ąsotį. Vydūnas vardijo prievytas, puoštas įaustais dainos žodžiais ar palinkėjimais, pvz.: Taip audžiau, kaip mokėjau, dovanoju, kam norėjau. A. Tamošaitis minėjo iki 7 m ilgio šimtaraštes, naudotas karstui įleisti į duobę, Eduardas Gisevijus – per vestuves padabintas juostomis arklių galvas ir karčius. Knygnešių per sieną pernešti prievytai siejo gimines gretimuose kraštuose, suvynioti į kamuolį jie būdavo pagarbiai laikomi kraičių skryniose kaip simbolinės atminimo dovanos.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Marija Jakštikė-Stasiulienė 1942 padovanojo savo motinos Anės Jakštienės, kilusios iš Tilžės apylinkių, 1890 austus prievytus (pakeles) Marijai Paliokaitei įžegnotuvių proga Sartininkų parapijoje, Paprūsė, su įrašu: Tos pakeles ira austos Anes szwiesa asz jums pazibinu tikrai szwentais elgimais kas eit manesp ta apszwiecziu su dwases paszw(entimu), 2006