Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Priekulės giedotojų draugija

chorą išlaikiusi draugija Priekulėje.

Prekulės giedótojų draugijà. 1927 XI 12 įvyko pirmasis Priekulės Giedotojų choro pasirodymas. 1928 I 8 „Viltis“, giedotojų draugija ir šauliai surengė bendrą susiėjimą Naujųjų metų sutikimo proga. Choras, vadovaujamas dirigento Taraškevičiaus, pagiedojo kelias dainas. 1929 VI 2 paminėtas Vilties 10-metis, diriguojant G. Gurevičiui Priekulės giedotojų choras, sugiedojo Tautos himną ir sudainavo 7 dainas. Choras, kuriame dainavo daug viltiečių, koncertavo ir kaimyninių jaunimo draugijų šventėse: pvz., Vanagų Eglės 10-mečio šventėje Pėžaičiuose, 1929 X 6 Kintų Rūtos dešimtmečio minėjime. 1929 XI 30 priekuliškiai surengė savo rudens šventę; choras, diriguojamas G. Gurevičiaus, padainavo 8 dainas. 1930 V 18 paminint Vytauto Didžiojo 500-metį choras padainavo nemaža lietuviškų dainų. 1932 vasaros pabaigtuvių šventė Priekulėje tapo tradicine; rugpjūčio 14 joje dalyvavo choras.