Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Priegliaus grabenas

siaura, tektoniniais lūžiais apribota, palaidota po fanerozojaus nuosėdinėmis uolienomis kristalinio pamato geologinė struktūra, ištįsusi išilgai Priegliaus upės 120 km ilgio, 15 km pločio juosta.

Priẽgliaus grãbenas, siaura, tektoniniais lūžiais apribota, palaidota po fanerozojaus nuosėdinėmis uolienomis kristalinio pamato geologinė struktūra, ištįsusi išilgai Priegliaus upės 120 km ilgio, 15 km pločio juosta. Priegliaus grabeno kristalinio pamato paviršius nugrimzdęs per 100–150 m žemiau ją ribojančių (iš šiaurės – Kaliningrado pakilumos ir pietų – Mozūrijos kyšulio) šlaito paviršių. Nuosėdinė danga iki 2300–2500 m storio. Tektoninė raida vyko paleozojuje, neotektoniškai aktyvi ir dabar. Priegliaus grabenas išryškintas 1977 geofiziniais duomenimis.

Povilas Suveizdis