Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Preussische Regesten“

Kryžiuočių ordino valstybės Prūsijoje istorinių dokumentų santrauka.

„Preussische Regesten“, Kryžiuočių ordino valstybės Prūsijoje istorinių dokumentų santrauka, XIX a. pabaigoje parengta Maxo Perlbacho.