Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Preilos (1) pradinė mokykla

pradinio mokymo įstaiga Preiloje (1).

Préilos (1) pradnė mokyklà. Apie 1849 čia atkelta mokykla iš Naglių. Ją lankė ir kaimyninės Pervalkos vaikai. Praplėsta pradinė įkurta mediniame name kopos papėdėje. Mokytojui mokėta 40 talerių metinė alga, jis aprūpintas nemokamu kuru. Lankė 10–15 vaikų. Susmegęs medinis mokyklos pastatas 1885 perstatytas. Tada mokytojavo Robertas Petroška, nuo 1889 – Kaškaitis. 1902 mokykla apdegė, 4 metus glaustasi laikinose patalpose. 1906 pamaryje pastatytas naujas mūrinis pastatas. Mokytojavo 1892 laidos Karalienės mokytojų seminarijos absolventas Hansas Sämannas, 1911–1913 Jakštaitis (Jagstaid), 1913–1918 Alfredas Eglynas. Mokykla veikė ir tarpukariu. 1937 ją lankė 43 mokiniai (iš jų 25 mergaitės).

Albertas Juška