Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Prašoknis

Nemuno deltos akumuliacinė sala Skirvytės žiotyse.

Prašoknis, Nemuno deltos akumuliacinė sala (gurgždas) Skirvytės žiotyse. Aukščiausia salos vieta apie 0,6 m aukščio, salos ilgis 0,6 km, plotis – 0,2 km. XX a. pradžioje taip (vok. Praszukniß) vadinta nykstanti senvagėlė vadinamosios Elenos salos šiaurinėje dalyje – 1 km ilgio buvusi Vytinės atšaka. Buvusi jų atšaka ilgai buvo svarbus orientyras vietos gyventojams – ja nužymėta kaimų žemių riba.

L: Gudelis V. Lietuvos įjūris ir pajūris. 1998.

Zigmas Janukonis

Martynas Purvinas