Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pranė Dundulienė-Stukėnaitė

XX a. lietuvių etnologė.

Dundulenė-Stuknaitė Pranė 1910 II 12Pilypuose (Švenčionių aps.) 1991 II 27Vilniuje, lietuvių etnologė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė (1969). 1939 filosofijos magistro laipsniu baigė Vilniaus universitetą. 1938–1940 dirbo Lietuvių mokslo draugijoje, 1941–1950 Etnologijos institute (vėliau Istorijos institutas). 1944–1991 Vilniaus universiteto vyresnioji dėstytoja, docentė ir profesorė (1971). Dėstė Lietuvos etnologijos pagrindus, pirmykštės visuomenės istoriją. Vadovavo kasmetinėms universiteto vasaros etnografinėms ekspedicijoms. Sukaupė nykstančios etnografinės medžiagos (aprašų, nuotraukų, piešinių, eksponatų). Didžioji jos dalis saugoma Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštyne (fondas nr. 81), eksponatai – Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Tyrė senąją lietuvių kultūrą ir visuomeninį gyvenimą. Ypač daug dėmesio skyrė senajai lietuvių žemdirbystei, jos įrankiams ir papročiams, senajai lietuvių religijai, dievybėms, šventėms, apeigoms. Svarbiausi veikalai: Žemdirbystė Lietuvoje (1963); Etnografijos mokslas Vilniaus universitete (1978); Lietuvių kalendoriniai ir agrariniai papročiai (1980); Žaltys ir jo simboliai lietuvių liaudies mene ir žodinėje kūryboje (1979); Medžiai senovės lietuvių tikėjimuose (1979); Paukščiai senuosiuose lietuvių tikėjimuose ir mene (1982); Lietuvių etnografija (1982); Ugnis lietuvių liaudies pasaulėjautoje (1985); Lietuvių liaudies kosmologija (1988); Duona lietuvių buityje ir papročiuose (1989); Pagonybė Lietuvoje (1989); Senovės lietuvių mitologija ir religija (1990); Lietuvių šventės: tradicijos, papročiai, apeigos (1991); Lietuvių etnologija (1991); Akys lietuvių pasaulėjautoje (1992); Gyvybės medis lietuvių mene ir tautosakoje (1994); Žalčiai lietuvių pasaulėjautoje ir dailėje (1996). Viena Pabaltijo istorinio etnografinio atlaso (rusų kalba) autorių. Dundulienės darbuose pateikta daug žinių iš Mažosios Lietuvos, senovės Prūsos. Dundulienės darbai sovietinės okupacijos metais priminė Mažąją Lietuvą.

L: Vasiliauskienė A. Pranė Dundulienė: Bibliografija. V., 1980; Vasiliauskienė A. Profesorių šeima // Visuomenė. 1994, nr. 1 (23).

Iliustracija: Pranė Dundulienė, 1960 / Iš Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus archyvo

Iliustracija: Pranės Dundulienės knygos „Senovės lietuvių mitologija ir religija“, 1990, viršelis