Mažosios Lietuvos
enciklopedija

prancūzai

Mažojoje Lietuvoje apsigyvenę religiniai pabėgėliai iš Prancūzijos.

pranczai. Religiniai pabėgėliai iš Prancūzijos – hugenotai buvo vieni pirmųjų XVIII a. Mažosios Lietuvos kolonistų. Karaliaučiaus prancūzų bendruomenę sudarė apie 500 žmonių; tarp jų buvo prekybininkų, kirpėjų, šokių, fechtavimo užsienio kalbų mokytojų. Karaliaučiuje buvo Prancūzų gatvė, laikytos pamaldos prancūzų kalba. Karaliaučiuje ir kituose miestuose prancūzai pastatė vilnos fabrikų. Jie pirmieji krašte įsteigė kojinių ir kitokių įmonių, sutvarkė žvakių, veidrodžių, madingų drabužių gamybą, atgaivino metalurgijos pramonę. Iki zalcburgiečių atvykimo tai buvo didžiausia kitataučių kolonija krašte. Ilgainiui ji sunyko – susimaišė su zalcburgiečiais.

L: Matulevičius A. Mažoji Lietuva XVIII a. V. 1989; Восточная Пруссия. Калининград, 1996; Lepenis H. Hugenoten in Rottigkeitschen // Ebenroder Heimatbrief. Nr. 38. 2001.

Iliustracija: Hugenotų kryžius, XVIII a. / Iš MLEA