Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pranciškus Būčys

XIX–XX a. katalikų kunigas.

Būčỹs Pranciškus apie 1850 Šilgaliuose 1923 IX 18 Gelgaudiškyje, Andriaus Būčio vaikaičio Jono (Švelnabūdžio) sūnus, katalikų kunigas. 1874 vasarį įšventintas kunigu, paskirtas Seinų katedros vikaru. Vėliau klebonavo Prienuose, Alvite, Pakuonyje, nuo 1895 – Gelgaudiškyje, kur organizavo knygnešių būrį lietuviškoms knygoms platinti. Tilžėje spausdino lietuviškas maldeles.

MLFA