Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pranas Žvinklys

XX a. lietuvių antisovietinio pasipriešinimo judėjimo dalyvis, politinis kalinys.

Žvinklỹs Pranas 1919 XI 10Palšiuose (Skuodo r.) 1993 I 14Lazdynuose (dabar Krasnoznamenskas, palaidotas Pagėgiuose), antisovietinio pasipriešinimo judėjimo dalyvis, politinis kalinys. Už ryšininkavimą Lietuvos partizanams 1946–1956 kalėjo Vorkutoje, vėliau ten pat gyveno ir dirbo šachtininku iki pensijos (1979). P. Žvinkliui buvo neleista grįžti į Lietuvą, jis su šeima atvyko ir apsigyveno Kaliningrado srityje. 1989 Krasnoznamenske subūrė lietuvių draugiją; 1991 dalyvavo Sausio 13-osios įvykiuose, subūrė Lietuvos Parlamento gynėjų grupę iš Karaliaučiaus srities. 1992 organizavo Lietuvos pilietybės atstatymo ir įgyvendinimo akcijas Kaliningrado srities gyventojams, platino lietuvišką spaudą; buvo Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės tarybos narys.

Sigitas Šamborskis