Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pranas Germantas-Meškauskas

XX a. I pusės lietuvių etnografas.

Gemantas-Meškáuskas Pranas 1903 XII 3 1945 IV 22 Stutthofe, lietuvių etnografas. Studijas baigė Leipcigo universitete. Parašė veikalą Volksbräuche im litauischen Familienleben, 1936 [Liaudies papročiai lietuvių šeimos gyvenime]. 1941 Švietimo generalinis tarėjas Lietuvoje. 1943 gestapo suimtas už pasipriešinimą nacių paskelbtai mobilizacijai į SS dalinius Lietuvoje. Kalėjo Vilniaus, Kauno, Tilžės, Karaliaučiaus, Marienburgo kalėjimuose bei Stutthofo koncentracijos stovykloje. Čia mirė nuo dėmėtosios šiltinės. Urna su Germanto-Meškausko pelenais palaidota Kopenhagos kapinių katalikų skyriuje.

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Prano Germanto-Meškausko knygos „Liaudies papročiai lietuvių šeimos gyvenime“ (vokiečių kalba, 1936) viršelis su autoriaus autografu / Iš Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus