Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pranas Gailius

XX–XXI a. lietuvių dailininkas grafikas.

Galius Pranas 1928 I 22 Mažeikiai 2015 XII 12 Paryžius, dailininkas grafikas. Per Antrąjį pasaulinį karą pasitraukė į Vakarų Europą. 1945 apsigyveno Strasbūre, piešimo mokėsi Taikomosios dailės mokykloje. 1950 studijavo F. Léger meno akademijoje, nuo 1953 – Dailės mokykloje Paryžiuje. Be kitų kūrinių, 1980 sukūrė Antrąją lietuviškąją siuitą pagal Kazio Bradūno eilių Donelaičio pamokslas per sukaktuvių mišią tekstus. Tai iškiliosios spalvotos grafikos 12 lakštų (formatas 38 x 57 cm) kūrinys, skirtas Kristijono Donelaičio 200-osioms mirties metinėms. Gailius rankiniu presu atspausdino 50 numeruotų vienetų tiražą, išleistą atskiru aplanku. Antroji lietuviškoji siuita buvo eksponuojama įvairiuose pasaulio meno muziejuose ir galerijose.

Bernardas Aleknavičius

Iliustracija: Pranas Gailius. „Antrosios lietuviškosios siuitos“ fragmentas