Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pranas Bračiulis

Francis Bradchulis, XIX a. pabaigos–XX a. I pusės teisininkas. Pirmasis lietuvis advokatas JAV.

Bračiùlis Pranas, Bradchùlis Francis 1869Onciškiuose (Alytaus aps.) 1952 JAV, pirmasis lietuvis advokatas JAV. 1886 atvyko į Čikagą, 1900 baigė Lake Forest universiteto Teisių fakultetą. Dalyvavo JAV lietuvių visuomeniniame gyvenime. 1923 Bračiulio iniciatyva buvo organizuotas Amerikos lietuvių komitetas Klaipėdos kraštui vaduoti, kuris krašto reikalams surinko iki 4000 JAV dolerių. Bračiulis vedė iš Klaipėdos krašto kilusią Elzbietą Lacitytę (1893–1991), dirbusią Klaipėdos uosto direkcijoje.

MLFA