Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Powirpen

Pawirpen, baltizmas vokiečių rytprūsiečių tarmėse.

Powirpen, Pawirpen, baltizmas vokiečių rytprūsiečių tarmėse iš senųjų prūsų powirps „laisvasis“. Taip vadinti samdiniai, laisvieji žmonės. XVIII a. vartotas terminas Powirpengeld [laisvieji pinigai], apskaitant Tilžės miesto finansines įplaukas iš įvairių mokesčių (pvz., taip vadinta viena iš mokesčių prekeiviams rūšių). Powirpen vėliau sietas su paviržiu (papildomu atlyginimu samdiniams).

Martin Buddrus