Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Povilas Viktoras Reklaitis

XX a. meno istorikas, bibliotekininkas.

Rekláitis Povilas Viktoras, Paul 1922 V 20Kaune 1999 I 4Niederwalgerne (Vokietija), meno istorikas, bibliotekininkas. Filosofijos dr. (1949). 1939–1949 studijavo Kauno, Vilniaus, Poznanės, Bambergo ir Tübingeno universitetuose filosofiją, psichologiją, meno istoriją ir bibliotekininkystę. Gyvendamas Stuttgarte 1954 Baltų mokslo instituto ir 1955–1958 J. G. Herderio instituto remiamas, rinko duomenis apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės meno paminklus. 1961 apsigyveno Marburge prie Lahno. 1961 ir 1962–1963 lankėsi JAV. 1964 Vokietijoje įsteigė Litauen-Archiv [Lituanistikos archyvą]. 1960–1965 talkino lietuvių dailės parodose Baltische Gesellschaft in Deutschland [Baltų visuomenė Vokietijoje]. 1962, 1964 ir 1966 skaitė paskaitas Lietuvių studijų savaitėse Vokietijoje. 1967–1982 bibliotekininkas: Staatsbibliothek Stiftung Preussischer Kulturbesitz [Valstybinė Prūsijos kultūros paveldo biblioteka] Marburge ir Berlyne (iki 1970), Marburgo universiteto ir J. G. Herderio instituto (1973–1982) bibliotekose. Veikalai: Burgen und Schlösser in Litauen [Tvirtovės ir pilys Lietuvoje, 1956], Burgkirchen in Litauen [Įtvirtintos bažnyčios Lietuvoje, 1957], Prarastosios Lietuvos pėdsakų beieškant (1999), Kleinlitauen in der Kartographie Preussens [Mažoji Lietuva Prūsijos kartografijoje // Mažoji Lietuva 2. Studia lithuanica 3, 1976], straipsnių apie Viliaus Gaigalaičio archyvą. Jo surinktas Litauen-Archiv saugomas J. G. Herderio institute Marburge. Jame yra nemažai retų dokumentų ir knygų apie Mažąją Lietuvą.

L: Wörster P. Povilas Reklaitis und sein Litauen Archiv // Annaberger Annalen, 2004, nr. 12.

Arthur Hermann

Iliustracija: Povilo Reklaičio antkapinis paminklas Niederwalgene, 2004 / Iš Bernardo Aleknavičiaus rinkinio