Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Povilas Suveizdis

XX–XXI a. lietuvių geologas.

Suvezdis Povilas 1931 VI 30 Kaune 2014 X 02 Vilniuje, geologas. Habil. dr. (fiziniai mokslai, 1982). Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorius. 1955 baigė Vilniaus universitetą. Mokslo darbai skirti permo sistemos faunos, stratigrafijos ir paleografijos tyrimams. Suveizdis išskyrė su Mažąja Lietuva susijusias permo nuogulų (Aismarių, Galindų, Šventapilės) svitas ir gilumines tektonines struktūras (Aismarių ir Priegliaus grabenus, Pietų Sembos, Kuršių įlinkius ir kita). Tyrimai paskelbti monografijose Pabaltijo permo sistema (1975, rusų kalba), Pabaltijo tektonika (1979, rusų kalba), Baltijos šalių žemėlapiuose. Knygoje Vakarų Lietuvos geoterminė anomalija (1996) aprašė žemės gelmių šilumos ypatumus Mažojoje Lietuvoje. Lietuvos mokslo premijos (1996) laureatas.

Jevlampijus Laškovas