Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Povilas Narbutas

XX a. lietuvių inžinierius.

Nárbutas Povilas 1907Kretingos aps. 1985Montrealyje (Kanada), inžinierius. Klaipėdoje baigė lietuvių gimnaziją. Baigė Kauno universiteto Technikos fakultetą ir įgijo statybos inžinieriaus specialybę. Dirbo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje. Vokiečių okupacijos metais gynė Lietuvos reikalus, dėl to nacių kalintas. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukęs iš Lietuvos, atvyko į Montrealį. 1953–1985 Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos centro valdybos narys. Nuolat rėmė Mažosios Lietuvos spaudą: Keleivį ir Lietuvos Pajūrį.

MLFA

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Povilas Narbutas / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1967, Nr. 4–5 (28–29), p. 39