Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Povilaičio byla

jūreivio iš Mažosios Lietuvos byla.

Poviláičio bylà, jūreivio iš Mažosios Lietuvos byla. 1966 vasarį vyko 75 metų vokiečių admirolo Paulio Wennekerio, apkaltinto jūreivio lietuvininko nužudymu, teismas. 1944 vokiečių prekinis laivas Rio Grande plaukė iš Japonijos į Vokietiją. A. Povilaitis, Japonijoje vokiečių apkaltintas, kad nuslėpė įvairių žinių, tuo laivu gabentas į Vokietiją, kur turėjo būti perduotas teismui. 1944 I 4 laivas Pietų Atlante sulaikytas JAV šarvuočio Omaha. Rio Grande kapitonas įsakė jūreiviams sėsti į gelbėjimosi valtis, o laivą paskandino. Visa įgula išsigelbėjo ir pateko į amerikiečių nelaisvę. Tik A. Povilaitis, prieš paskandinant laivą, kapitono įsakymu užrakintas celėje laivo priešakyje; ten pro langą jis šaukė žvėrišku balsu ir daužė į duris, kol laivas nuskendo. Vokiečių laivo kapitonas Allwoerdenas vykdė admirolo P. Wennekerio įsakymą; paskandinant suimtąjį neva norėta išvengti, kad priešui nebūtų perduota naudinga informacija.

MLFA