Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Povangiai

dvarelis Labguvos apskrityje Laukiškos parapijoje.

Povangiai (vok. Powangen, rus. Saravskoje), dvarelis Labguvos apskrityje Laukiškos parapijoje, 1 km į pietus nuo Laukiškos, prie Stimbros ištakų. Minėti 1290 Powangin, kai naujakurys Syrgele ten gavo prūsų teises. 1291 minėti lietuviai Vangių krašte (vok. im Lande Wangen). 1785 minėtas kaip palivarkas su 4 ugniakurais. 1817 palivarke gyveno 64 žmonės, buvo 4 ugniakurai. XIX a. viduryje gyveno 103 žmonės, buvo 4 gyvenamieji pastatai. 1905 minėti kaip Laukiškos dvaro padalinys su 100 gyventojų ir 5 gyvenamaisiais pastatais. Pro Povangių sodybą su dideliais ūkiniais statiniais buvo nutiestas plentas Toplaukis–Laukiška–Agila. Vietovardis iš prūsų wangus „lydimas“.

Martynas Purvinas