Mažosios Lietuvos
enciklopedija

porceliano ir stiklo prekyba

porceliano ir stiklo gaminių paplitimas ir prekyba.

porceliãno ir stklo prekýba. Nuo viduramžių krašte plito stiklo, vėliau porceliano gaminiai – taurės, įvairūs indai, puošmenos (gamintos Vakarų Europoje, vėliau ir Rytprūsiuose). Dailūs, įvairiai dekoruoti ir higieniški gaminiai pamažu išstūmė tradicinius molinės keramikos dirbinius, XIX a. paplito ir krašto kaimuose, daugumoje sodybų tapo įprasti. Nuo seno porceliano ir stiklo prekyba veikė Karaliaučiuje, vėliau paplito ir kitur. Pvz., 1872 Tilžėje pirklys Louisas Bartenwerferis pirmasis įsteigė porceliano dirbinių parduotuvę. Iš pradžių verslas nesisekė, todėl prekių asortimentas išplėstas (imta pardavinėti ir žibalines lempas, butelius, langų stiklus ir kita). Vėliau imta verstis ir didmenine prekyba. 1892 naujas savininkas Richardas H. Deskau praplėtė parduotuvės pastatą, įrengė prekių sandėlį, kuriame kasdien ruošta po 30–40 dėžių prekių vežti į kitus miestus. Firma turėjo 18 arklių prekėms išvežioti, todėl dalį prekių pristatydavo tiesiai į pirkėjų namus. Stiklinius butelius šioje porceliano ir stiklo prekybos firmoje pirkdavo alaus daryklos Klaipėdoje, Eitkūnuose, Gumbinėje, Įsrutyje. 1913 parduota apie 1 mln. alaus ir selterio tuščių butelių. Po Pirmojo pasaulinio karo atidaryti filialai Tilžėje ir Pagėgiuose. 1930 gauta daugiausia pelno, porceliano ir stiklo prekyboje dirbo 38 darbuotojai. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą porceliano ir stiklo prekybos parduotuvės veikė daugelyje Mažosios Lietuvos didesnių gyvenviečių: pvz., Labguvoje – 2, Lauknose, Papelkiuose (L. Wabbels – Vabalas), Klaipėdoje – 5 (L. Buddrick – Budrikis ir kiti), Priekulėje, Vėluvoje – 2, Gumbinėje – 5, Darkiemyje – 2, Trempuose ir kitur.

L: 31.Tilsiter Rundbrief. 2001/2002; MLEA.

Iliustracija: Porcelianinė stalo druskinė su Kuršių nerijos vaizdu, apie 1935 / Iš Viktoro Raševskio rinkinio

Iliustracija: Porcelianinė taupyklė su Kuršių nerijos vaizdu, apie 1935 / Iš Viktoro Raševskio rinkinio

Iliustracija: Klaipėdos alaus bravoro ąsotėlis, apie 1935 / Iš Viktoro Raševskio rinkinio

Iliustracija: Klaipėdos porceliano ir stiklo prekių parduotuvės reklama / Iš Mažosios Lietuvos kalendoriaus 1935 metams

Iliustracija: Karaliaučiaus porceliano fabriko pagaminta cukrinė su Immanuelio Kanto portretu, XIX a. pabaiga / Iš MLEA

Iliustracija: Karaliaučiaus porceliano fabriko pagaminta puošni lėkštutė, XIX a. pabaiga / Iš MLEA