Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Poek

Piokai, rytprūsiečių giminė.

Poek (Piòkai), rytprūsiečių giminė. Wilhelmas Poekas (1843 X 6–1888 XII 29), daržininkas iš Vilimaičių kaimo, Ragainės apskrities buvo vedęs Elskę Zobrys/Szobrys – Žiobrytę (1838–1888 XII 24). Našlaičiais likę jų vaikai išskirstyti įvairiems žmonėms. Jų sūnus Karlas Augustas Poek – Piekas (1881 VIII 30 Pienbūdėje, Tilžės aps.–1960 IV 13) dirbo pieno vežėju Pienbūdės dvare, kasdien veždavo pieną per Nemuną į Tilžės sūrinę, rizikuodavo per potvynius ir ledonešius. 1899 išvyko uždarbiauti į Esseną (Ruro sritis Vakarų Vokietijoje). Ten buvo apsigyvenę daug išeivių iš Rytprūsių, sudariusių savitą bendruomenę. 1906 VIII 31 jis vedė Anną (1887 V 31–1967 XII 18), jiems gimė sūnus Friedrichas. Po Pirmojo pasaulinio karo šis mokėsi kalnakasybos; per 10 darbo metų 3 kartus buvo užverstas kasyklose. Per rytprūsiečių bendruomenę Essene Friedrichas 1936 X 24 vedė kraštietę Heleną Brozio (g. 1916 III 3) iš Skodden/Schoden Mozūrijoje. Essene gyvenęs ir Elskės Žiobrytės brolis Jonas Žiobrys (Johann Szobries/Szebries), turėjęs dukterį Charlottę Hedwig. Taip lietuvininkų palikuonys kūrėsi Vakarų Vokietijoje.

MLEA