Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Plyviškės parapijos gyvenviečių pavadinimai ir jų kilmė

Plyviškės parapijos vietovardžių sąrašas su kilmės nuorodomis.

Plýviškės parãpijos gyvénviečių pavadnimai ir jų kilm. Jų sąraše pažymėta: *asmenvardinė (pavardinė) arba **vandenvardinė (upėvardinė) vardo kilmė. Skliausteliuose nurodyta vietovardžio kilmė. **Iliškiai (upė Ilija + -iškiai), (1405 Ilisken, 1427 Ilischken); Kauklaukiai (liet. kaukas, prūs. cawx + laukas), (1394 Kaukelawke); *Kekoriškiai (pavardė Kekorius+-iškiai); **Parnėnai (par- + upė Nėna), (1258 Pernen); Pelkininkai (liet. pelkininkas), (1670 Pelkeninken); *Plyviškė (pavardė Plyviškis), (1384 Pliwisken); **Puniava (pavardė Punia,- is, upė Punelė), (1394 Punnow); Tiltininkai (liet. tiltininkas), (1389 Tiltenikin); Varnynai (liet. varnynas), (1341 Warnye). Iš viso buvo 39 gyvenvietės lietuviškais pavadinimais, iš jų amenvardinės (pavardinės) kilmės 28 (Kekoriškiai, Plyviškė, Puniava), vandenvardinės kilmės 2 (Iliškiai, Parnėnai), iš bendrinių žodžių kilę 4 vietovardžiai (Kauklaukiai, Pelkininkai, Tiltininkai ir Varnynai). Beveik visos gyvenvietės įkurtos kryžiuočių valdymo laikais (XIII ir XIV a.) lietuvininkų, gyvenusių parapijos ribose.

Vilius Pėteraitis