Mažosios Lietuvos
enciklopedija

plonis

rugiapjūtės pabaigtuvių vainikas, pintas iš rugių varpų ir lauko gėlių.

plõnis, rugiapjūtės pabaigtuvių vainikas, pintas iš rugių varpų ir lauko gėlių. Užsidėjusi ant galvos jį nešdavo geriausia pėdų rišėja kartu su rugių kirtėju. Juos lydintieji dainuodavo rugių dainą – Nešam plonį. Atėjus į kiemą, merginos šliūkšteldavo vandens kirtėjui ir visiems pjovėjams, kad būtų geresnis kitų metų rugių derlius. Įėję į stubą plonį įteikdavo šeimininkui, kuris jį pakabindavo virš stalo. Plonis čia kabėdavo iki žiemkenčių sėjos. Tuomet jį nukabindavo, grūdus iškuldavo ant stalo, surišdavo į skarelę. Išėję sėti rugių, plonio grūdus išbarstydavo dirvoje. K. Donelaitis Metuose aprašė plonio nešimą: Merčius su Lauru mergas į vandenį vilko, o Pakulienė su Lauriene tuo pasitiešyt vyrus ir vaikus su pilna milžtuve plovė ir šeimininkas Plaučiūnas visus vaišino bei kiekvieną apdalijo šmotu lašinių. Plon vadinta ir pati šventė.

L: Rėza L.G. Dainos, oder Litthauische Volkslieder. Königsberg, 1825, S. 147.

Angelė Vyšniauskaitė