Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Plikių (5) kapinynas

buvęs proistorinis kapinynas Plikiuose.

Pliki (5) kapinỹnas. 1876 leidinyje Altpreussische Monatsschrift skelbta: Plikiuose buvusi vietovė, vadinama Pagonių arba Dykros pylimu (vok. Heidenschanze), kur rasdavę gintaro karolių. 1882 į Karaliaučiaus Provinzial-Museum profesorius Lohmeyeris perdavė du ietigalius, datuojamus vėlyvuoju geležies amžiumi, rastus Plikiuose. Mažosios Lietuvos muziejuje Klaipėdoje saugomi keleto antkaklių fragmentai, keli pasaginių segių liežuvėliai ir kiti radiniai, t. p. rasti ten. Tikslios radimvietės nežinomos; gal jie rasti IX–XIII a. proistoriniame kapinyne.

L: Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus inventorinė knyga; O. Tischlerio kartoteka. Varmės ir Mozūrų muziejaus archeologijos skyrius. Olštynas, Lenkija; Alterthumsgesellschaft Prussia 1875/76 // Altpreussische Monatsschrift neue Folge. Königsberg i. Pr. 1876, S. 178–181, 274–280, 491–494, 672–688 (S. 180).

Linas Tamulynas