Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Plaškių parapijos gyvenviečių pavadinimai ir jų kilmė

vietovardžių sąrašas su kilmės nuorodomis.

Plaškių parãpijos gyvénviečių pavadnimai ir jų kilm. Jų sąraše pažymėta: *asmenvardinė (pavardinė), **vandenvardinė (upėvardinė) arba vietovardinė vardo kilmė. Skliausteliuose nurodyta vietovardžio kilmė. *Berštininkai (pavardė Beršta arba beržta „vieta, kur auga beržai“+-ininkai); *Gaideliai (pavardė Gaidelis), gretiminė lytis Žiliai; *Gibišai (pavardė Gibišas); *Grigališkiai (pavardė Grigalius+-iškiai); *Karceviškiai (pavardė Karcevis+-iškiai); *Kūgeliai (pavardė Kūgelis); *Lazdėnai (pavardė Lazdėnas ar liet. lazda „lazdynas“+-ėnai), (1540 Lasden); **Leitgiriai (upė Leitė ar pavardė Leitis+giria), (1540 Leitgire); *Leitvariai (pavardė Leitvaris); Naujapieviai (liet. nauja+pieva), ankstesnė lytis Pleinė; *Pageldynai (pavardė Pageldynas); **Panemuniai (pa+upė Nemunas), gretiminės lytys Užiogė ir Virvingiai; ***Pilvarėliai (vietovardis Pilvariai); *Pilvariai (pavardė Pilvarys), (1540 Pilwara); *Plaškiai (pavardė Plaškys); *Pleikiškiai (pavardė Pleikys+-iškiai), (1338 Plekisken); Pleinė (prūs./liet. pleinė „plynė“), paskesnė lytis Naujapreviai; *Strilai (pavardė Strila); *Šaudyčiai (pavardė Šaudytis); *Šuneliai (pavardė Šunelis); **Užduburiai (už+vtv. Duburys), gretiminė lytis Zaumarai; **Užiogė (už-+vietovardis Žiogė), gretiminės lytys Panemuniai ir Virvingiai; *Užpelkai (pavardė Užpelkis); *Vaidženčiai (pavardė Vaidžentis); **Varniškiai (ežeras Varniškė), (1360 Warißkin); **Verždvaris (upė Veržas+dvaras), gretiminė lytis Veržininkai; Virvingiai (liet. virvingas), gretiminės lytys Panemuniai ir Užiogė; Zaumarai (vok. Sommerau), gretima lytis Užduburiai; *Žėliai (pavardė Žėlis), gretiminė lytis Gaideliai; Žemkiemis (liet. žemas+kiemas), gretiminė lytis Kūgeliai. Iš viso buvo 30 gyvenviečių pavadinimų, iš jų asmenvardinės (pavardinės) kilmės 20 (60%), vandenvardinės kilmės 6 (20%), iš bendrinių žodžių 4, o dar vienas kilęs iš vok. kalbos. Plaškių parapijos gyvenviečių kūrėjų pavardės (tokių 18): Beršta, Gibišas, Gaidelis, Grigalius, Karcevis, Kūgelis, Lazdėnas, Leitvaris, Pageldynas, Pilvarys, Plaškys, Pleikys, Strila, Šaudytis, Šunelis, Užpelkis, Vaidžentis, Žėlys. Dauguma pavardžių žinotos tik Klaipėdos krašte ir labai būdingos tam kraštui, pvz., Gibišas, Kūgelis, Leitvaras, Pageldynas, Pilvarys, Plaškys, Šaudytis ir Žėlis; mažiau jų sutinkama ir Didžiojoje Lietuvoje, pvz., Gaidelis ir Grigalius; yra retų arba labai retų pavardžių, pvz., Beršta, Karcevis, Lazdėnas, Strila, Šunelis, Užpelkis, Vaidžentis. Gyvenviečių pavadinimai iš vandenvardžių (6): Leitgiriai, Panemuniai, Užduburiai, Užogė, Variškiai, Verždvaris. Iš bendrinių žodžių (4): Naujapieviai, Pleinė, Virvingiai, Žemkiemis. Iš vietovardžių: Pilvarėliai. Iš vok. kalbos: Zaumarai.

Vilius Pėteraitis